ondernemingencoöperaties

Een ondernemingencoöperatie is een onderneming van en voor zelfstandige ondernemers, bedrijven of organisaties.

Zij verenigen zich in de coöperatie om een of meerdere activiteiten van hun waardeketen/bedrijfsvoering samen te doen. Denk bijv. aan:

  • het delen van activa zoals gebouwen, machines of software;
  • de samenaankoop van allerlei grondstoffen, producten of diensten;
  • gedeelde marketing of R&D

Aangezien ze samenwerken rond slechts een of enkele activiteiten, kunnen de individuele ondernemingen hun zelfstandige identiteit behouden en tegelijk sterker in de markt staan. Het zijn de vennoten, de ondernemingen, zelf die beslissen hoever ze gaan in hun samenwerking. Een verschil met bijv. het klassieke franchisingsysteem.

Een onderdeel van dit type zijn de producentencoöperaties. Deze benaming wordt vnl. in de land- en tuinbouwsector gebruikt. Het zijn vaak producenten die samen hun producten vermarkten. We spreken dan ook van 'afzetcoöperaties', denk aan de veilingen. De Europese Unie ontwikkelde binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid hiervoor speciaal een beleid en instrument: de 'producentenorganisaties'.

'Tomabel' is een voorbeeld van ondernemingencoöperatie en vind je onder onze referenties.
Herbeleef