multistakeholdercoöperaties

In een multistakeholdercoöperatie verenigen minstens twee verschillende groepen van belanghebbenden zich in één onderneming: werkers, leveranciers, klanten of burgers.

In België zijn hier (nog) niet veel voorbeelden van. Dit is geen evident model uiteraard, want je haalt allerlei conflicten, die normaal extern (‘op de markt’) worden beslecht, in de onderneming. Denk bijv. aan een discussie over de prijsvorming tussen leveranciers en consumenten. Maar om diezelfde reden heeft dit model het potentieel om een enorm waardevol model te zijn.

'De Wassende Maan' is een voorbeeld van dit type.
Herbeleef