Kristof Van Gestel

Functie Bedrijfsjurist
Bij Cera, dienstverlening coöperatief ondernemen

Kristof werkt binnen Cera Coopburo vooral rond juridische topics: schrijven van statuten voor coöperaties, al dan niet met sociaal oogmerk, erkenningen voor de Nationale Raad voor de Coöperatie, onderzoeken of een coöperatie al dan niet onderworpen is aan de prospectusplicht, ondersteunen bij opmaak prospectus, …