News

22.11 | Standpunt van de Nationale Raad voor de Coöperatie inzake de voorgenomen hervorming van het Belgisch Vennootschapsrecht (bron: NRC)

Hoewel de NRC sinds 2015 niet meer officieel geraadpleegd werd, volgde de raad altijd aandachtig de ontwikkeling van het ontwerp van de hervorming van het vennootschapsrecht, gedragen door minister Geens. In dat kader nam de NRC enkele initiatieven. En recent,...

22.11 | “Self-help through joint entrepreneurship in the South” (source: cooperatives Europe)

European cooperatives engage in development cooperation because they believe in the power of cooperatives to substantially improve the quality of life of people. Cooperative development seeks to empower people and communities to develop long-term livelihood-building strategies from the outset. In...

10.11 | Onderzoek naar burgercollectieven in België: help mee! (bron: oikos.be)

Ben jij actief in een burgerinitiatief? Zou je graag andere initiatiefnemers ontmoeten, of ben je benieuwd naar het landschap van burgercollectieven in heel België? Neem dan zeker deel aan dit onderzoek! In opdracht van de Koning Boudewijnstichting en in samenwerking...

08.11 | Zelf melkprijs bepalen? Dat kan nu via Franse coöperatie ‘Wie is de baas’? (bron: vtm.be/gva.be)

Een nieuw online platform biedt consumenten de mogelijkheid zelf te beslissen over de verschillende criteria waaraan een product moet voldoen. Aan de hand van die criteria wordt de prijs bepaald. Het opzet van de Franse coöperatieve "Wie is de baas?/...

31.10 | Verkoop Eneco: kan burgercoöperatie € 2.7 miljard verzamelen? (bron: standaard.be)

Dinsdagavond wordt duidelijk hoe de kaarten liggen voor de verkoop van het Nederlandse energiebedrijf Eneco. Tegen dan hebben de gemeenteraden van alle 53 gemeentelijke aandeelhouders zich uitgesproken over het al dan niet verkopen van hun aandelen in het bedrijf. Maar...

31.10 | REO Veiling wil samenwerken met Franse vereniging van akkerbouwproducenten: winwin voor beide en dat het “dubbel coöperatief model” (bron: agf.nl)

In Poix-de-Picardie voorbij Amiens werd op  26 oktober, een intentieverklaring tot nauwe samenwerking ondertekend door de REO Veiling en L'association d'agriculteurs de la communauté de communes Somme Sud-Ouest. De twee organisaties slaan de handen in elkaar om enerzijds de productie...

27.10 | Nieuwe Nederlandse regering wil wooncoöperaties beter mogelijk maken (bron: cooplink.nl)

In het nieuwe regeerakkoord staat onder het tussenkopje ‘Koopwoningmarkt’ dat deze regering zich zal inspannen om de realisatie van wooncoöperaties beter mogelijk te gaan maken. Het is opvallend dat de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU zich hiervoor uitspreken. De...

27.10 | Deliveroo werkt niet langer samen met de coöperatie SMart (bron: destandaard.be)

Maaltijdbezorger Deliveroo werkt niet langer samen met de coöperatie SMart, zo maakte die laatste woensdag bekend. SMart werkte al sinds 2016 samen met Deliveroo om tegemoet te komen aan de onzekere situatie van de freelance koeriers. Vaak gaat het om...

27.10 | (Nederlandse) melkveehouders en hun coöperaties werken te veel volume- en te weinig “waardecreatiegedreven” (bron: boederij.nl)

Volatiliteit blijft een risico, maar de langetermijnperspectieven voor de zuivel zijn positief, meent Kevin Bellamy, hoofd afdeling zuivel van Rabobank in een interview met Boerderij.nl. Nederlandse melkveehouders en hun coöperaties kunnen het wel beter doen. Nederlandse melkveehouders kunnen de komende...

27.10 | Ethias Gemeen Recht wil cvba worden: EthiasCo (bron: hbvl.be )

Verzekeraar Ethias vereenvoudigt zijn structuur. De oude aandeelhouders - gemeente- en provinciebesturen die verenigd zijn in Ethias Gemeen Recht - willen een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden. De raad van bestuur van Ethias Gemeen Recht heeft beslist om zich...