News

27.04 | European Parlement adopts common corporate tax proposals that duly consider the specificities of cooperatives and grants specific exemptions for them (source: cooperativeseurope.coop)

On 15th March, the Members of the European Parliament approved the Corporate Tax Reforms package encompassing the Common Consolidated Corporate Tax Base and the Common Corporate Tax Base (CCTB) which is a complementary measure that creates the basis for a...

27.04 | Olympia produceert voortaan coöperatieve Fairebel boter (bron: vilt.be)

Faircoop, de coöperatie achter het label Fairebel, stelde de eerste fair trade boter van Vlaanderen voor. Zuivelbedrijf Olympia is het eerste Vlaamse verwerkingsbedrijf dat samenwerkt met Fairebel en de ‘eerlijke’ boter zal produceren. De boter wordt gemaakt met lokaal geproduceerde...

27.04 | Zijn coöperatieve banken anders? 'Als je die coöperatieve principes niet kent, kan je ze ook niet uitdragen.' (bron: fd.nl)

Rabobank is steeds meer gaan lijken op andere banken en de formele rol en invloed van zijn leden is afgenomen. Er is in de praktijk geen enkel verschil meer tussen de bediening van de 1,9 miljoen leden, die allen mede-eigenaar...

05.04 | What is the impact of – technological – changes on producers & workerscooperatives? (source: cicopa)

People working in or within the framework of cooperatives make up 10% of the global employed population according to conservative estimates. The organization of work and of the production of goods and services is experiencing profound changes that may strongly...

03.04 | Postgraduaat in het Coöperatief Ondernemen en Management (in samenwerking met Cera) start dit najaar aan de KU Leuven

Dit najaar start aan de KU Leuven een Postgraduaat in het Coöperatief Ondernemen en Management. Een tweede, naast het bachelorvak, concrete onderwijsactie van het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen, waarvan Cera ook (stichtend) partner is. Het programma beoogt een grondig inzicht te...

03.04 | Fiscale vrijstelling: eindelijk solide wettelijke basis voor erkende coöperatieve vennootschappen (bron: NRC)

Een belangrijk voordeel voor erkende coöperaties betreft de dividenden die zij aan hun vennoten toekennen. Zoals algemeen geweten zijn die tot een geïndexeerd bedrag van 190 euro vrijgesteld van personenbelasting. Het Zomerakkoord breidt de fiscale vrijstelling uit naar dividenden van...

03.04 | Lig je wakker van de gevolgen van GDPR voor je coöperatie? Schrijf je dan in voor dit NRC-seminarie (bron: NRC)

Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels afgekort “GDPR”) van toepassing zijn in de gehele Europese Unie. Deze verordening brengt wellicht ook voor uw coöperatie enkele belangrijke wijzigingen met zich mee voor de reeds bestaande...

03.04 | Productomzet tuinbouwveilingen stijgt licht in 2017, tot net geen miljard euro (bron: vilt.be)

Het VBT, dat zijn de Belgische Fruitveiling, BelOrta, Coöperatie Hoogstraten, de European Fruit Co-operation, de Groupement des Producteurs Horticoles Namurois, Ingro, Lava, de Limburgse Tuinbouwveiling en de REO Veiling. Samen blikken ze terug op een “wispelturig” 2017 waarin ze een...

28.03 | Coöperatief aan de slag met big data. Verslag van ons forum voor agrarische coöperaties in november 2017.

Data genereren is één, data combineren en benutten, is andere koek. Een meerwaarde genereren uit deze data voor de boeren is de uitdaging voor agrarische coöperaties vandaag. Op het Forum voor agrarische coöperaties in november 2017, waarop directie en voorzitters...

28.03 | Raiffeisen 200 jaar. Wereldverbeteraar die nog niet klaar is (bron: NCR Nederland)

200 jaar geleden (in 1818) werd Friedrich Wilhelm Raiffeisen geboren. Hij zou uitgroeien tot een man die met zijn bescheiden maar doorwrochte koerswijziging in het denken én doen van mensen een grote invloed heeft op de grote en de kleine...