News

08.02 | WE OWN IT! : a campaign on youth coops entrepreneurship (source: cicopa)

For the past several years, the level of youth unemployment in the world has increased to alarming levels. At the same time, young people around the globe have been expressing increasing dissatisfaction about mainstream economic governance and an increasing interest...

03.02 | Mededingingsrecht: wat mogen producentenorganisaties wel en niet? (bron: lv.vlaanderen.be/vilt.be)

“Producentenorganisaties worden ‘gefavoritiseerd’ in mededingswetgeving: zij mogen afspraken maken”, zo zei Taskforce-voorzitter ‘landbouwmarkten’ Cees Veerman enkele weken geleden. Er heerst in elk geval veel onduidelijkheid over wat mag en niet mag. Mededingingsregels en meer nog, de vrees om ermee in...

02.02 | ​Duwt de wetgever ons sociaal ondernemerschap een stap achteruit? De coöperatie en de vennootschap met sociaal oogmerk hebben elk hun plaats in ons vennootschapsrecht. Actualiteitsdebat.

In 1995 was België Europees voorloper met de invoering van de vennootschap met sociaal oogmerk. Bijzonder pijnlijk is dat uitgerekend vandaag België deze vennootschap met sociaal oogmerk wil afschaffen, op het moment dat we internationaal de opkomst van een specifieke...

01.02 | 100 melkveehouders gaan van ene coöperatie naar de andere, ruilen Milcobel voor Laiterie des Ardennes (bron: landbouwleven.be)

Zo’n 100 coöperant-melkveehouders zijn zinnens Milcobel te verlaten en vanaf april over te stappen naar Laiterie des Ardennes. De hoofdreden voor de overstap is allicht de prijs. Maar ABS-voorzitter, Hendrik Vandamme, verwijt de leiding van Milcobel ook dat die onvoldoende...

20.01 | 25.000 Vlaamse en Nederlandse veehouders nu ook officieel in één coöperatie ‘Coöperatie Koninklijke CRV u.a’ (bron: crv4all.be)

De coöperaties CR Delta (Nederland) en VRV (Vlaanderen) zijn op 17 januari gefuseerd tot één coöperatie, die onder de naam CRV u.a. verdergaat. Door de fusie ontstaat een sterke coöperatie met ruim 25.000 Nederlandse en Vlaamse leden, die richting de...

04.01 | "Er zijn nog een paar grote coöperaties in België, dus veel meer consolideren kan niet meer." (bron: agf.nl)

Gaston Opdekamp, directeur van Coöperatie Hoogstraten, blikt in een interview met agf.nl terug op een redelijk 2016. Een omzet van om en nabij de 223 miljoen euro, een goed aardbeienjaar en redelijk kasgroentenseizoen geeft hij een zeven op tien.Hij laat...

04.01 | Coöperatie Coforta wil met maatwerk antwoord bieden op toenemende schaalvergroting en individualisering van hun leden (bron: agf.nl)

De leden van de Nederlandse Coöperatie Coforta U.A. (eigenaar van The Greenery B.V.) hebben enkele maatregelen goedgekeurd om antwoorden te bieden op de toenemende schaalvergroting en individualisering onder de leden. Zo wordt de ledenraad afgeschaft: grotere teeltbedrijven prefereren rechtstreekse inspraak...

21.12 | Argentijnse arbeiders nemen ondernemingen over – 10% economie in handen van (werkers)coöperaties (bron: oneworld.nl)

Sinds de economische crisis van begin deze eeuw maakt de coöperatie een comeback in Argentinië. In crisistijd namen arbeiders (bijna) failliete fabrieken en ondernemingen over. Zo kwamen werkplaatsen, hotels en transportbedrijven in handen van werknemers. Sindsdien zet de Argentijnse overheid...

21.12 | “Producentenorganisaties worden ‘gefavoritiseerd’ in mededingswetgeving: zij mogen afspraken maken” (bron: vilt.be)

“Producentenorganisaties (PO’s) hoeven helemaal niet zo bang te zijn van de mededingingswetgeving: er is een uitspraak van het Europees Hof van Justitie die in hun voordeel pleit.” Taskforce-voorzitter ‘landbouwmarkten’ Cees Veerman had in het Vlaams Parlement een belangrijke boodschap voor...

21.12 | Coöperatieve wendbaarheid: “in disruptieve tijden kan de coöperatie net door haar ondernemingsvorm een gamechanger zijn” (bron: cooperatie.nl)

Veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op en ‘strategic agility’ wordt een voorwaarde om te overleven. Uiteraard ook voor coöperaties. De Nationale Coöperatieve Raad Nederland (NCR) koos daarom voor het thema ‘coöperatieve wendbaarheid’ voor hun Nationale Coöperatiedag 2016. “In ontwrichtende...