News

08.10 | Hervorming Wetboek van vennootschappen en verenigingen: binnenkort gestemd?

Het Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd deze zomer door de bevoegde commissie van het parlement behandeld. Er volgden al heel wat amendementen. Daarna ging het terug naar de Raad van State die best kritische...

05.10 | Coöperatie Färm opent 7e nieuwe biowinkel. ln 2019 wil deze Belgische multistakeholdercoöperatie er nog 3 nieuwe openen, waaronder eentje in Vlaanderen (bron: gondola.be)

Sinds zijn start in 2013 ontwikkelt de Belgische coöperatie, aanhanger van een eerlijke en korte keten, een netwerk van biowinkels met sterke sociale waarden. Hoewel färm een jaaromzet van 15,5 miljoen euro behaalt, steekt färm Belgische ontwikkelingsprojecten in de landbouw...

04.10 | Werf je nieuwe vennoten met je coöperatie? De prospectuswetgeving is gewijzigd: wanneer moet je een informatienota of een prospectus opmaken? Cera licht toe

De prospectuswetgeving is – opnieuw – gewijzigd onder impuls van Europese wetgeving. Europa wil de toegang tot financiering gemakkelijker maken voor kleine ondernemingen en toch voor voldoende informatie zorgen voor toekomstige vennoten. Deze nieuwe regeling is sinds 21 juli 2018...

03.10 | € 20.000 subsidie voor startende (of omgevormd naar) coöperatie die inzet op de inschakeling van werkzoekenden, kansengroepen en/of doelgroepwerknemers (bron: socialeeconomie.be)

Vlaams minister van Sociale Economie Liesbeth Homans lanceerde op 19 september 2018 een nieuwe oproep 'sociaal ondernemen - oprichting'. De maximale subsidie per project bedraagt 20.000 euro. Binnen deze oproep kan je als startende sociale of coöperatieve onderneming een project...

21.09 | Meerderheid Nederlandse zorgorganisaties wil omvormen naar coöperatie (bron: skipr.nl)

Nederlandse zorgorganisaties denken na over een omvorming naar het coöperatieve model. De veranderende behoeften van patiënten is de voornaamste reden. Maar ook de groeiende multidisciplinariteit en arbeidstekort in de zorgsector. Dat blijkt uit het onderzoek 'Het nieuwe organiseren in de...

21.09 | Commissioner Bienkowska: Cooperatives as vehicles for EU entrepreneurial mind-set beyond job creation (source : Cooperatives Europe)

With over 141 million cooperators in Europe, the contribution of cooperative enterprises to the EU is undeniable. As support and investment from the European institutions is crucial to the development and visibility of cooperatives not only on the EU level,...

14.09 | Trump tekent wet die boost moet geven aan werkerscoöperaties (bron : finance-commerce.com)

In de VS wil men het probleem van vergrijzende kmo-zaakvoerders zonder opvolging deels opvangen door deze om te vormen naar ‘employee-owned business’ via ESOP’s en werkerscoöperaties. Zij zullen hiervoor o.m. leningen van de overheid kunnen krijgen.  Business owners have new...

11.09 | Coöperatie Arla betaalt superdividend na droogte (bron: tijd.be)

Het Deense Arla is met een assortiment van melk, yoghurt, kaas en boter goed voor een omzet van 10 miljard euro. Het bedrijf is in handen van 12.500 boeren die hun melk aan het bedrijf leveren. In België zijn er...

24.07 | Samenwerking bepaalt effectiviteit RvB (bron: pwc.nl)

De effectiviteit van raden van commissarissen (te vergelijken met de Raad van Bestuur in België) wordt niet zozeer bepaald door het bestuursmodel of de samenstelling, maar veel meer door de onderlinge verhoudingen en de kwaliteit van de samenwerking. Dat blijkt...

24.07 | More cooperatives than other businesses survive, in the UK & Belgium! (source : uk.coop & BelgianCooperativeMonitor)

New cooperative businesses are almost twice as likely as start-up companies to survive their first five years according to The Co-operative Economy 2018, produced by trade body Co-operatives UK. It reveals that just 44% of companies survive the difficult early years...