News

21.03 | Growers Join to Launch National Ag Data Cooperative (source: hoosieragtoday.com)

A cooperative of growers and an agricultural data nonprofit have agreed to combine their technology platforms and create a vital resource for data-driven agriculture — a neutral, secure and private data storage repository controlled by growers. The combined platforms will...

15.03 | Interpretatie van de gemoderniseerde erkenningsvoorwaarden (bron: NRC)

Aangezien de interpretatie van deze gemoderniseerde erkenningsvoorwaarden een aantal vragen oproept bij zowel de reeds erkende coöperatieve vennootschappen als bij de vennootschappen die een erkenningsaanvraag willen indienen, is de Commissie Wetgeving van de NRC bijeengekomen met als doel duidelijkheid te...

14.03 | ‘Als de vrije markt versnelt en privatiseert, volgen coöperaties’, hoogleraar Tine de Moor (bron: p-plus.nl)

“Aan elke golf van burgercollectieven in de geschiedenis ging eerst een periode van versnelde ontwikkeling van de vrije markt vooraf, zoals privatisering van gemeenschappelijk bezit. Ook nu weer. De vraag is wel, wat de levensduur er deze keer van is.”...

14.03 | Employee share ownership is growing across Europe (source: EFES)

The ownership stake held by employees in large European companies has never been so high before, with 3.20% in 2016 compared to 2.48% in 2006, reports EFES is the European Federation of Employee Share Ownership.The Survey done by is based...

14.03 | Eko Holland, de coöperatie van biologische melkveehouders, moet nieuwe leden laten wachten tot gegarandeerde afzet van hun melk (bron: agriholland.nl)

Eko Holland, de coöperatie van biologische melkveehouders, zet het licht nog niet op groen voor de circa 25 melkveehouders die willen toetreden, meldt voorzitter Rene Cruijsen. Ze kunnen pas toetreden als de coöperatie garanties heeft voor de afzet van hun...

14.03 | 2017’s International Day of Co-operatives will celebrate inclusion (source: thenews.coop)

The world’s co-operators will celebrate the global movement on 1 July – and this year the theme is inclusion.The theme for the United Nations International Day of Co-operatives was chosen by the Committee for the Promotion and Advancement of Co-operatives...

14.03 | Eerste Nederlandse ‘landcoöperatie’, al langer in Belgie (bron: boerderij.nl )

In een stukje van Noord-Brabant, Nederland, is recent een ‘Landcoöperatie’ opgericht. Veel grond langs de Kleine Beerze is er afgelopen jaren opgekocht door de provincie om in het beekdal nieuwe natuur te ontwikkelen. Een zestal boeren hadden een ander idee....

02.03 | Steeds meer burgercoöperaties beheren zorgwoningen (bron: fd.nl)

Een groeiende groep door burgers opgerichte zorgcoöperaties verkent de mogelijkheden om zorgwoningen in beheer te nemen, constateren verschillende Nederlandse experts.Ook in België is dit het geval. Cera Coopburo begeleidde al enkele initiatieven bij de oprichting van hun coöperatie en daarna,...

02.03 | Supermarkt wordt omgevormd tot coöperatie en omzet stijgt direct (bron: agf.nl/de Volkskrant)

Odin, de biologische groothandel achter winkelketen Estafette, vormt de vestigingen om tot plaatselijke coöperaties. Daarbij is het de bedoeling dat de klanten, doorgaans bewust biologische consumenten, lid worden van hun winkelcoöperatie. Die heeft met de vaste inleg van de leden...

01.03 | 18 Groningse game-ontwikkelaars starten coöperatie (bron: computable.nl)

Achttien partijen die games ontwerpen, bouwen en faciliteren hebben in Groningen de coöperatie Game Bakery opgericht. Doel ervan is het door kennisuitwisseling en samenwerking profiteren van elkaars expertise, bijvoorbeeld bij het bedenken van nieuwe projecten. De 'spelletjesbakkers' lopen uiteen van...