News

09.11 | 200 leden FrieslandCampina treden uit door visieverschil (bron: fd.nl)

Wonderwel ging het met de Hollandse zuivelgigant en producentencoöperatie FrieslandCampina na de fusie tussen twee aartsrivalen tien jaar geleden. Tot anderhalf jaar geleden. De resultaten zakten weg, tientallen managers vertrokken, de topman moest weg. Bronnen binnen en buiten de onderneming...

06.11 | Coöperatieve supermarkten dagen de economische logica uit (bron: retaildetail.be)

Bij pioniersbedrijf Bees Coop, een coöperatieve supermarkt in het Brusselse Schaarbeek, zijn de klanten ook eigenaar. Zo'n tweeduizend Brusselaars kochten een aandeel van honderd euro en komen elke maand enkele uren meewerken. Bees Coop (600 m²) opende pas in september 2017,...

31.10 | 'Handelaar' en vereniging worden vanaf 1 november onderneming: wat zijn de gevolgen voor coöperaties? Cera licht toe.

Het begrip handelaar wordt per 1 november 2018 afgeschaft en vervangen door het begrip onderneming. De “handelaar” en de “daden van koophandel” uit de “Code de Commerce” van Napoleon waren achterhaald, stemden niet meer overeen met de huidige economische realiteit...

26.10 | Top 300 coöperaties hebben een omzet van $ 2.000 miljard (bron: ica.coop)

De World Cooperative Monitor geeft een beeld van de grootste coöperaties & mutuele organisaties volgens omzet. Daarin worden de cijfers verzameld van 2.500 ondernemingen over heel de wereld. In onze Belgian Cooperative Monitor krijg je een Belgisch beeld. The seventh...

26.10 | Dimitri Verhulst richt mee ‘schrijverscoöperatie’ Auteurs op (bron: nrcl.nl)

De leden van schrijverscoöperatie “Auteurs” wil meer inspraak over hoe de uitgeverij Pluijm eruit moet komen te zien. Ze krijgen aandelen in de uitgeverij. Nrcl.nl had erover een gesprek met auteurs Dimitri Verhulst (tevens bestuurder) en Bert Wagendorp. Een schrijverscoöperatie...

26.10 | Een coöperatieve suikerfabriek in een overvolle markt, gedoemd? (bron: landbouwleven.be)

“Je zet productie neer in een markt die al overvol is. Om succesvol te zijn, is er heel wat nodig: positie veroveren in de markt, afzet opbouwen. Het is een heel uitdagend initiatief, maar de coöperatieve kracht kan heel sterk...

12.10 | Top 100 van grootste Belgische coöperatieve vennootschappen

Meer dan 1 miljard euro omzet: zo zijn er 3 coöperatieve vennootschappen, blijkt uit onze top 100. De ‘kleinste’ hebben 35 miljoen euro omzet. 7 ervan hebben minstens 1000 werknemers. En 23 zijn voor de Nationale Raad voor de Coöperatie...

12.10 | Vlaamse coöperaties ontwikkelen DAR, een open-source toepassing voor het beheer van aandeelhoudersinformatie (bron: coopkracht.org)

Het Digitaal Aandeelhoudersregister (DAR) is een open-source ICT-toepassing (in Drupal) en vergemakkelijkt het efficiënter en online beheer van aandeelhoudersinformatie in een coöperatie. Er is zowel een DAR Full optie voor bijv. burgerscoöperaties en DAR Light voor bijv. werkerscoöperaties. Het is...

12.10 | Wie wordt onze nieuwe collega in het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen?

In de lente kreeg ons Kenniscentrum goed nieuws: een onderzoeksproject over het bestuur, en in het bijzonder ledenbetrokkenheid, bij coöperaties werd goedgekeurd. Daardoor kunnen 2 PhD-studenten als onderzoeker starten. Ben jij geïnteresseerd of ken je iemand? Het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen...

12.10 | “Via energiecoöperaties kunnen boeren klimaatdoelstellingen realiseren” (bron: vilt.be/farmcafe.be)

Zo’n 50 kalverhouders uit 3 Nederlandse gemeenten nabij de Belgische grens verenigden zich in een coöperatie. Zo verzamelen ze in eigen streek houtachtige biomassa van energiegewassen die vervolgens gevaloriseerd wordt in biomassaketels. De geproduceerde warmte gaat naar hun stallen, maar...