Nieuws

Werf je nieuwe vennoten met je coöperatie? De prospectuswetgeving is gewijzigd: wanneer moet je een informatienota of een prospectus opmaken? Cera licht toe

De prospectuswetgeving is – opnieuw – gewijzigd onder impuls van Europese wetgeving. Europa wil de toegang tot financiering gemakkelijker maken voor kleine ondernemingen en toch voor voldoende informatie zorgen voor toekomstige vennoten.

 • Deze nieuwe regeling is sinds 21 juli 2018 van toepassing op nieuwe uitgiften.
 • Heb je momenteel een aanbieding lopen onder de vrijstelling voor NRC-erkende coöperaties? Dan is deze nieuwe prospectuswetgeving voor jou van toepassing vanaf 21 oktober 2018.
 • Heb je een aanbieding lopen mét prospectus, dan blijf je onder de vorige regeling tot de einddatum van je goedgekeurde prospectus of tot uiterlijk 21 juli 2019.

We hebben in een schema proberen duidelijk te maken wat je voor je coöperatie moet doen.

1810 Cera schema nieuwe prospectuswet finaal - Copy.pdf

 • Voor zover de coöperatie zich richt tot minder dan 150 personen is de prospectuswetgeving niet van toepassing.
 • Voor zover de coöperatie minder dan 500.000 euro zou ophalen (per twaalf maanden) waarbij elke vennoot slechts mag intekenen op maximaal 5.000 euro, gelden de bepalingen van de prospectuswetgeving niet. Natuurlijk bezorg je je toekomstige vennoten correcte, volledige en relevante informatie zodat ze met kennis van zaken kunnen beslissen om in te tekenen: een niet-gereglementeerde informatienota.
 • Voor elke andere aanbieding kleiner dan 5 miljoen euro (per twaalf maanden), moet er geen prospectus (meer) worden opgemaakt, wel een gereglementeerde informatienota die zal worden gepubliceerd op de website van FSMA. Deze nota volgt het schema dat via een KB wordt ter beschikking gesteld. Gebruik in afwachting daarvan het ontwerp KB (p. 14-18).
  De nota bestaat uit vier delen:
  - Deel I. Belangrijkste risico’s
  - Deel II. Informatie over de coöperatie: identiteit en financiële informatie
  - Deel III. Informatie over de aanbieding: beschrijving ervan en redenen voor de aanbieding
  - Deel IV. Informatie over de aangeboden aandelen.
  Merk op dat je deze informatienota het beste zelf schrijft, zo verstaanbaar en compact mogelijk, dit alles in een begrijpbare taal en in maximaal 15 A4’s. Je moet een evenwicht vinden tussen begrijpbaarheid, leesbaarheid en volledigheid. Gebruik dit verplicht document als communicatie-instrument en zet je coöperatieve identiteit in de verf. Stuur de nota (in PDF) naar intro.notification@fsma.be. Vermeld als titel in de mail ‘informatienota art. 18 prospectuswet’ en in de mail zelf de identiteit van de coöperatie, het feit dat het over het uitgeven van aandelen gaat en het maximumbedrag dat je wenst op te halen en jouw contactgegevens. FSMA zal deze informatienota publiceren op haar website onder verantwoordelijkheid van de coöperatie in kwestie.
 • Bijzonder vermeldenswaard is dat aanbiedingen aan personeelsleden in het kader van participatieplannen vrijgesteld zijn van prospectus. Het vermeldenswaardige ligt vooral in de motivatie van de wetgever: “Werknemersparticipatie in het vermogen van de onderneming is vooral belangrijk voor kleine en middelgrote ondernemingen, waar individuele werknemers vaak een aanzienlijke rol spelen in het succes van de onderneming. Daarom hoeft er geen verplichting te bestaan om een prospectus te publiceren voor aanbiedingen die plaatsvinden in het kader van een aandelenplan voor werknemers binnen de Unie.”
  Horen we hier een pleidooi voor meer participatief ondernemen en voor werkerscoöperaties?

Heb je nog vragen? Contacteer de dienstverlening coöperatief ondernemen van Cera: infocoop@cera.coop


Dit nieuwsbericht is verschenen op donderdag, 04 oktober 2018.