Nieuws

Vier recent opgerichte producentenorganisaties krijgen opstartsteun van Vlaamse overheid (bron: VlaamsRuraalNetwerk)

Europa en de Vlaamse overheid stimuleren individuele landbouwers om zich te vereningen in producentenorganisaties (po’s). Dit zou moeten leiden tot iets meer ‘marktmacht’, betere prijzen en leveringsvoorwaarden. Niet alleen zorgt de overheid hierbij voor een wetgevend kader - want in principe kan dit niet omwille van mededingingsrecht - de Vlaamse overheid geeft ook opstartsteun aan degelijke po’s. De steun loopt dan gedurende vijf jaar na de datum van erkenning. Het bedrag is een percentage van de jaarlijks afgezette productie óf een percentage van de som van de productie van de individuele leden van de producentenorganisatie, telkens met een maximum van 30.000 euro per jaar.

Na de vorige oproep in 2016 werden zo vier recent opgerichte po’s gesteund:

  • Beste Melk vzw
  • Dairycam vzw
  • Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders (VPOV) cvba
  • Vlaamse Producenten Organisatie Leghennenhouders (VPOL) cvba

In 2018 volgt een nieuwe oproep.

Lees het volledige artikel in het lentenummer van de nieuwsbrief van het Vlaams Ruraal Netwerk.Dit nieuwsbericht is verschenen op woensdag, 29 maart 2017.