Nieuws

Samenwerking bepaalt effectiviteit RvB (bron: pwc.nl)

De effectiviteit van raden van commissarissen (te vergelijken met de Raad van Bestuur in België) wordt niet zozeer bepaald door het bestuursmodel of de samenstelling, maar veel meer door de onderlinge verhoudingen en de kwaliteit van de samenwerking. Dat blijkt uit internationaal literatuuronderzoek van het Tilburgs Instituut voor Familiebedrijven (TiFB), een samenwerkingsverband van Tilburg University en PwC.

De sociale psychologie leert echter dat menselijk handelen in groepen niet rationeel is, maar wordt beïnvloed door subjectiviteit, normen en waarden, en conflicten. Vooral de bereidheid om actief naar kennis of informatie te zoeken en deze te gebruiken, het durven uiten van opbouwende kritiek op elkaars mening en een gedeelde verantwoordelijkheidvoor het bereiken van resultaten maken het verschil tussen effectieve en minder effectieve teams. 'Raden van commissarissen verschillen hierin niet van andere teams waarin mensen samen aan een opdracht werken’, aldus onderzoekster Brigitte Kroon.  


Dit nieuwsbericht is verschenen op dinsdag, 24 juli 2018.