Nieuws

“Producentenorganisaties hebben wel/geen invloed op de markt” (bron: vilt.be)

De groentetelers die het niet langer konden aanzien dat zij maar een schijntje krijgen van de prijs van verse groenten in de supermarkt, hebben heel wat losgemaakt met hun boze open brief. Er was best veel persbelangstelling voor, en recent verwees Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) er ook naar toen hij de prijzenpolitiek van afnemers van landbouwproducten aankaartte bij minister Schauvliege.

Qua onderhandelingsmacht staat een individuele boer zwak tegenover zijn veel grotere afnemers. “Intussen wordt in Vlaanderen al meer dan 80 procent van ons dagelijks voedsel via een handvol grote retailers tot bij de consument gebracht”, weet minister Schauvliege. Net vanwege die onevenwichtige verhouding tussen aanbod- en vraagzijde heeft de Europese Commissie uitzonderingen op het mededingingsrecht voorzien voor de primaire sector. Uitzonderingen die gelden voor producenten- en brancheorganisaties, waarvan de oprichting door minister Schauvliege ondersteund wordt. Ze voorziet namelijk in een opstartsubsidie.

Er zijn naar haar mening nog niet genoeg producentenorganisaties: “De voorbije jaren kwamen er nieuwe PO’s bij (in de zuivel-, varkens- en leghennensector, nvdr.) en er werd ook een brancheorganisatie (voor vlas en hennep) opgericht, maar vaak haalt de individualistische reflex het nog altijd. Nog niet alle subsectoren gebruiken de bestaande instrumenten.” Zolang dat individualisme er niet uitgaat bij de meerderheid, zal de onderhandelingspositie van de boer volgens Schauvliege zwak blijven. Heel positief laat ze zich uit over de marktfocus van nieuw opgerichte PO’s: “Ze organiseren cursussen in onderhandelingstechnieken en ze volgen de prijzen goed op. Ze willen heel sterk staan en op de juiste wijze onderhandelen.”

Volgens Bart Dochy (CD&V) is het een bijzondere uitdaging om bij de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid naar de producentenorganisatieste kijken. “Ze zouden ook een rol in de prijsvorming moeten kunnen spelen. Op dat vlak zitten we echter met de mededingingsregels. Het is volgens mij een bijzondere uitdaging om dergelijke structuren en organisaties de mogelijkheid te bieden om de krachten van de landbouwers te bundelen. Die krachten worden nu gebruikt om een aantal positieve zaken te realiseren, maar er zou ook een invloed op de marktwerking van moeten uitgaan.”  


Dit nieuwsbericht is verschenen op vrijdag, 26 januari 2018.