Nieuws

Postgraduaat in het Coöperatief Ondernemen en Management (in samenwerking met Cera) start dit najaar aan de KU Leuven

Dit najaar start aan de KU Leuven een Postgraduaat in het Coöperatief Ondernemen en Management.

Een tweede, naast het bachelorvak, concrete onderwijsactie van het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen, waarvan Cera ook (stichtend) partner is.

Het programma beoogt een grondig inzicht te geven in de specifieke aspecten en uitdagingen eigen aan coöperatief ondernemen en het management van coöperaties. De verschillende modules behandelen bepaalde managementgebieden waarin dit naar voren komt.

Verder wordt er een module voorzien waarin sectorspecifieke beleidskwesties worden opgenomen. De nadruk ligt op het verband tussen theorie en praktijk. De colleges hechten belang aan de interactie tussen docent en student. Verworven theoretische kennis wordt onmiddellijk met de praktijk verbonden via case studies en getuigenissen.

Dit programma richt zich tot (potentiële) beleidsverantwoordelijken binnen coöperaties (bestuursleden en managers) die al een basiskennis van coöperaties hebben en deze kennis willen uitbreiden en theoretisch verankeren.

Inschrijving gebeurt online: http://feb.kuleuven.be/permanente-vorming/cooperatief_ondernemen

Folder postgraduaat Coöperatief Ondernemen 


Dit nieuwsbericht is verschenen op dinsdag, 03 april 2018.