Nieuws

“Nog veel werk om de toegevoegde waarde van het coöperatieve model te objectiveren en zo zijn legitimiteit te verhogen” (bron: tertio.be)

Coöperatief ondernemen zorgt wereldwijd voor meer dan 250 miljoen jobs. In de hele wereld wordt meer geld geïnvesteerd in coöperaties dan dat er belegd wordt via de beurs. De coöperatie blijkt springlevend. Ter gelegenheid van 125 jaar Cera wijdt Tertio er een volledig dossier aan.  

Frédéric Dufays, coördinator van het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen (KCO), doceert vanaf dit academiejaar het nieuwe vak Sociaal en coöperatief ondernemen aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de KU Leuven.

'Het vak is een initiatief van het Leuvense KCO dat eind 2015 werd opgericht door de faculteit Economie en Bedrijfskunde, Cera en Boerenbond, onder leiding van toenmalig decaan en huidig rector Luc Sels. Tot dan kwam coöperatief ondernemen in het Vlaamse academisch onderzoek en onderwijs weinig aan bod en dan nog zeer verspreid – het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) hield er zich bijvoorbeeld wel al mee bezig. Het KCO zorgt nu voor een stevige structurele basis. Volgend semester gaat de leerstoel van start als keuzevak voor bachelorstudenten toegepaste economie en handelsingenieur. Vanaf volgend academiejaar voorzien we ook in opleiding voor bestuursleden en managers. De interesse van die laatste groep is alvast groot', schetst Dufays de stand van zaken.

'Coöperatief ondernemen is geen wondermiddel, maar heeft veel positieve kanten', voegt Dufays er pragmatisch aan toe.  'Het is nog afwachten hoe de studenten zullen reageren op het vak. Het gaat over jonge mensen die met hun diploma professioneel zeer veel kanten uit kunnen en die weten dat de traditionele economie problemen stelt die ze zelf niet kan oplossen. Met dit vak kunnen we alternatieve modellen binnenbrengen – niet in de hippie-zin van  ‘alternatief’, want al is het model niet zo bekend, het kent een lange geschiedenis', lacht Dufays.  'Er is nog veel werk aan de winkel om de toegevoegde waarde van het coöperatieve model te objectiveren en zo zijn legitimiteit te verhogen, maar het heeft zijn verdienstelijkheid in de praktijk al ruimschoots bewezen. De economie heeft nood aan een diversiteit van ondernemingsmodellen en coöperaties kunnen daarin een waardevolle rol spelen.'

Lees het volledige artikel op tertio.be

Copyright foto: Maxime Bouchat

Dit nieuwsbericht is verschenen op vrijdag, 06 oktober 2017.