Nieuws

Nederlandse coöperatie JoinData neemt de data van leden-boeren in eigen handen (bron: landbouwleven.be)

Ook in de landbouwsector wordt data verzameld over een verscheidenheid aan onderwerpen. Niet alleen bij bodem- en gewasscans, maar ook bij melkrobots, activiteitsmeters, klimaatregelaars en andere slimme machines vallen er data te rapen. Er worden enorme databases aangelegd, die het de landbouwer gemakkelijker moet maken.

Toch rijzen er nu ook vragen in organisatorische en ethische richting. Hoe kan de landbouwer zijn data beschermen? Wat kan een landbouwcoöperatie rond data betekenen? En wat denkt de industrie ervan? Vragen die uitvoerig aan bod kwamen tijdens de studiedag van Agribex in januari 2018.

De waarde moet terug gebracht worden naar de boer want hij is de persoon die het voedsel produceert, klinkt het alvast uit meerdere richtingen. Daarom stelden Copa-Cogeca, Fertilizers Europe en CEMA, een Code of Conduct op die goed gedrag bij uitwisseling moet bevorderen. Het bevat een soort checklist om ervoor te zorgen dat men toch een validatie kan doen als je gegevens uitwisselt met andere partijen.

“Maar het gaat er niet alleen om dat je een gedragscode afspreekt, het gaat er ook om dat je de transparante data effectief gaat uitwisselen. Daarom heeft CRV (Coöperatieve RundveeVerbetering), samen met FrieslandCampina en veevoercoöperatie Agrifirm, het initiatief genomen om een centrale machtigingen beheer te organiseren, Coöperatie Joindata”, aldus Peter Paree. Met Coöperatie Joindata wil het platform een betrouwbare infrastructuur bieden voor data van landbouwactiviteiten. Dit zou innovatie moeten versnellen, wat op zich weer leidt naar meer rendabiliteit, dierenwelzijn en duurzaamheid.

“Ik ben er absoluut van overtuigd dat een coöperatie een rol kan spelen in dit gegeven”, treedt Peter Broeckx van CRV Peter Paree bij. “We zijn erg met informatie bezig. Zonder informatie is er geen genetische evaluatie en zonder genetische evaluatie is er ook geen genetische vooruitgang. Als we geen toegang hebben tot data als geneticabedrijf hebben we een probleem.

In Nederland is het datadeelnetwerk al operationeel, maar hier werkt CRV nog samen met Ilvo samen om dat ook hier waar te maken.”  


Dit nieuwsbericht is verschenen op vrijdag, 19 januari 2018.