Nieuws

Milcobel tevreden over bestuurlijke vernieuwing: “Als elke beslissing aan 2.700 leden afzonderlijk moet voorgelegd worden, ga je zwalpen” (bron vilt.be)

Twee jaar naar de grote bestuurlijke vernieuwing maakt zuivelcoöperatie Milcobel zich op voor nieuwe bestuursverkiezingen. “We hebben heel veel tijd en inspanning gestoken in de bestuurlijke vernieuwing, maar we stellen wel vast dat het loont”, zegt Eddy Leloup, directeur Coöperatiezaken, in het ledenblad van de coöperatie. “Er is duidelijk meer betrokkenheid en meer openheid ontstaan bij onze leden-melkveehouders.” Om te tonen dat Milcobel waarde hecht aan de coöperatieve structuur, wordt het aantal bestuursmandaten bovendien uitgebreid van 263 naar 323.

De hervormingen bij Milcobel startten vijf jaar geleden. Eerst werd het management gereorganiseerd om het bedrijf meer slagkracht en een sterker toekomstperspectief te bezorgen. Twee jaar geleden werd beslist tot een bestuurlijke hervorming. “Beide beslissingen gebeurden weloverwogen. Ze moesten onze missie beter ondersteunen: garanderen dat de ledenmelk wordt verwerkt en dat zuivelproducten worden ontwikkeld, geproduceerd en vermarkt met als doel de leden en bij uitbreiding de volledige Belgische melkveehouderij een langetermijnperspectief te bieden”, vertelt Leloup.

“We zien overduidelijk dat de betrokkenheid is toegenomen. Er is ook meer openheid ontstaan bij de melkveehouders-bestuursleden. In de ledenkringen prikkelen de mensen elkaar meer. Er is meer interesse voor Milcobel, maar ook voor elkaar”, constateert Leloup.

Die resultaten zijn er niet zomaar gekomen. “We hebben er echt alles aan gedaan om de vernieuwing te doen slagen. Er zijn opleidingssessies gegeven, interactie- en raadplegingsrondes, informatievergaderingen en de communicatie is fors doorgedreven”, stelt Leloup. Zo wordt bijvoorbeeld een uur na een vergadering van de Coöperatieraad of de Raad van Bestuur al een korte rapportering doorgestuurd. “Dat creëert openheid en duidelijkheid zodat de geruchtenmolen niet op gang komt. Communicatie is in een coöperatie zeer belangrijk. Het zorgt dat de leden begrijpen waarom beslissingen genomen worden.”

De gelaagde structuur van een coöperatie is volgens Leloup nodig om besluitvaardig te zijn. “Als elke beslissing aan 2.700 leden afzonderlijk moet voorgelegd worden, ga je zwalpen. Maar je moet wel verantwoording afleggen en met deze structuur werkt dat perfect.”

 


Dit nieuwsbericht is verschenen op dinsdag, 15 mei 2018.