Nieuws

Mededingingsrecht: wat mogen producentenorganisaties wel en niet? (bron: lv.vlaanderen.be/vilt.be)

“Producentenorganisaties worden ‘gefavoritiseerd’ in mededingswetgeving: zij mogen afspraken maken”, zo zei Taskforce-voorzitter ‘landbouwmarkten’ Cees Veerman enkele weken geleden.

Er heerst in elk geval veel onduidelijkheid over wat mag en niet mag. Mededingingsregels en meer nog, de vrees om ermee in botsing te komen, ontnemen landbouwers soms de zin om onderling of met andere marktpartijen samen te werken. In het recente verleden zijn een aantal kartels beboet, wat bijna geleid heeft tot een klimaat van angst rond mededinging. Producentenorganisaties (PO’s) kunnen de positie van landbouwers in de voedselketen helpen versterken en hen in de onderhandelingen met afnemers meer macht geven.

Een nieuwe publicatie “Hoe moeten producenten- en brancheorganisaties omgaan met de mededingingsregels” van Guy Lambrechts van het Departement Landbouw en Visserij wil nu verduidelijken wat producenten- en brancheorganisaties in de agrovoedingsketen al dan niet mogen.

Het mededingingsrecht bepaalt dat concurrenten zelfstandig actief op de markt moeten opereren en dat zij bijvoorbeeld geen prijsafspraken met elkaar mogen maken of areaalbeperkingen mogen afspreken. Mededingingsbeleid is vooral bedoeld om kartels te voorkomen en er voor te zorgen dat een onderneming geen misbruik zou maken van haar dominante positie op een markt. Een machtspositie als zodanig is niet onrechtmatig maar maakt wel dat eenzelfde praktijk bij een dominante firma onwettelijk kan zijn, terwijl ze wettelijk is voor een niet-dominante firma. Dit moet begrepen worden in het licht van het uiteindelijke doel: de consument beschermen tegen te hoge prijzen.

Voor zuivel, granen, rundvlees en olijfolie is er expliciet vastgesteld dat er geen overdracht van eigendom hoeft te zijn en dat de PO kan onderhandelen voor de totale of voor een deel van de productie van de leden. Voor andere sectoren is er tot nader order wel eigendomsoverdracht nodig.

Een producentenorganisatie mag onderhandelen in naam en voor rekening van de leden voor zover de PO geen dominante machtspositie heeft, wat door de Europese Commissie bewust vaag geformuleerd is. Voor bepaalde sectoren zijn er drempels vastgelegd, wat meer houvast geeft.

Producentenorganisaties moeten een aantal activiteiten ontwikkelen om de efficiëntiewinsten te genereren die Europa met de PO’s voor ogen had. De efficiëntiewinst moet aanzienlijk zijn in termen van productievolume, productiekosten en het in de handel brengen van het product.

Lees het volledige artikel op vilt.be


Dit nieuwsbericht is verschenen op vrijdag, 03 februari 2017.