Nieuws

Lig je wakker van de gevolgen van GDPR voor je coöperatie? Schrijf je dan in voor dit NRC-seminarie (bron: NRC)

Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels afgekort “GDPR”) van toepassing zijn in de gehele Europese Unie. Deze verordening brengt wellicht ook voor uw coöperatie enkele belangrijke wijzigingen met zich mee voor de reeds bestaande Belgische wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Het seminarie zal u een overzicht bieden van het toepassingsgebied en de belangrijkste principes van deze wetgeving. Daarnaast zal ook in detail worden ingezoomd op de vernieuwingen die de GDPR met zich meebrengt. Verder worden de rechten en verplichtingen op een algemene wijze toegelicht waarmee ook in bepaalde gevallen coöperaties rekening moeten houden (zoals een privacyverklaring, impact assessment, dataregister, Data Protection Officer,...). Ook wordt gekeken naar de nieuwe handhavingsmethoden en sancties. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt duiding gegeven bij het correct toepassen van de privacyregelgeving.

De algemene kernvraag waarop dit seminarie een antwoord wil geven is: hoe gaat een coöperatie om met de persoonsgegevens van haar werknemers, leden, contractanten... zonder hun privacyrechten te schenden?”..

Dit seminarie zal plaatsvinden op woensdag 25 april 2018 (van 14.00 tot 16.30 uur), in de gebouwen van de FOD Economie (City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, zaal 04/A19-22), en wordt gegeven door mevrouw Sarah van den Brande, counsel Curia advocaten, expert IP & privacy.

Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór 16 april 2018 per e-mail naar het volgende adres: claudio.valentino@economie.fgov.be.  


Dit nieuwsbericht is verschenen op dinsdag, 03 april 2018.