Nieuws

'Heterogeniteit tussen de leden uitdaging voor melkprijs; maar misschien wel net een troef’ (bron: boerenbusiness.nl)

Een coöperatie bestaat bij de gratie van haar leden, maar wat als die leden zich er niet meer thuis zouden voelen? Milcobel steekt sterk in op ledenbetrokkenheid. Peter Koopmans, de nieuwe topman, over heterogeniteit, niches en de melkprijs. Het motto bij alles: 'door Onze Boeren, voor Onze Boeren'.

De melkprijzen van Arla, DMK en FrieslandCampina hebben een vreemde beweging laten zien; zo bleven de prijzen in het laatste kwartaal van 2017 hoog, terwijl de waarde van melk daalde. Wij betalen uit wat er binnenkomt en spelen hiermee korter op de bal. Wanneer we dat uitleggen, begrijpen onze leden dat", aldus Koopmans.

Het draait bij Milcobel dan ook om de leden; veel meer dan in het verleden. "Wij zijn groot in België, maar klein in Europa. In het verleden wilden we nog weleens arrogant zijn, maar we moeten echter niet vergeten dat we op de eerste plaats de melk van onze leden moeten verwaarden."

In België is de melkveehouderij minstens zo divers als in Nederland.

"Je moet een balans te vinden in die heterogeniteit. Er is plaats voor iedereen, maar binnen het bedrijf heeft ook iedereen zijn plaats. Het is geen gemakkelijke opgave, maar je moet respecteren dat elk bedrijf zijn eigen geschiedenis, visie en plannen heeft. We respecteren dit en er is bewust voor gekozen om geen bijzondere melkprijzen te creëren. Het geld dat betaald wordt voor weidegang is alleen een vergoeding voor de kosten.Waarom zou heterogeniteit geen troef kunnen zijn als we samen alles netjes in elkaar kunnen passen?"

De betrokkenheid van de leden en draagvlak voor wat er gebeurt, zijn 2 zaken die als belangrijk worden beschouwd. De coöperatieve beslissingen en strategische keuzes gaan langs de leden, waarbij ervoor gezorgd wordt dat iedereen het begrijpt. Door deze gang van zaken neemt ook het kennisniveau over het bedrijf bij de leden toe.

"We gaan daar best ver in; zo krijgen jonge bestuursleden een cursus 'balans lezen'. Het maakt ze ook kritischer, maar dat gaan we niet uit de weg. Het draait erom dat we ze fier maken op het bedrijf. Ook leggen we de markten uit, en wat dat betekent voor de melkprijs in Europa en natuurlijk ook die van ons. Onze boeren willen en moeten dit begrijpen om op die manier ook hun toekomstplannen uit te werken."

 


Dit nieuwsbericht is verschenen op dinsdag, 05 juni 2018.