Nieuws

Energiecoöperaties halen het vlot van spaarboekje: “Maar, dat kan en mag niet het enige argument zijn” (bron: destandaard.be)

De energiecoöperatie is geen randverschijnsel meer. Het lijstje coöperaties is in de voorbije jaren gestaag aangegroeid. En het aantal vennoten neemt toe. Ecopower is met 50.400 vennoten veruit de grootste. Limburg Wind telt net geen 6.600 vennoten, Aspiravi Samen 2.700 en bij Cogreen zijn het er ruim 2.000.

De energiesector hoopt met deze aanpak het fenomeen van ‘niet-in-mijn-achtertuin’ (not in my backyard, afgekort nimby) af te zwakken bij de burger. Al stipt Bart Bode van de Organisatie Duurzame Energie Vlaanderen meteen aan dat een financiële wortel alleen niet volstaat om het nimby-effect uit te sluiten.  ‘De les van de voorbije jaren is dat energiecoöperaties de burger niet alleen moeten overtuigen dat het een goede zaak is voor zijn portefeuille, maar dat hij of zij nauw betrokken wordt bij de realisatie van een hernieuwbaar energieproject en/of de strategie van de coöperatie.’

Rijst meteen de vraag of er een lijstje gemaakt kan worden van de beste coöperaties.

Helaas, dat is niet eenvoudig. Om te beginnen vallen de energiecoöperaties uiteen in twee grote groepen op basis van het risicoprofiel van de investering.

Er zijn coöperaties, met als bekendste Ecopower, die het geld van de coöperanten gebruiken voor directe investeringen in hernieuwbare energieprojecten. Waarbij al de coöperanten een stukje eigenaar zijn van alle activa.

En er zijn de zogenaamde financiële coöperaties of fincoops. Die stellen het geld van hun coöperanten via achtergestelde leningen ter beschikking van gelieerde bedrijven om er groenestroomprojecten mee te realiseren. Waarbij de ontlener een rente betaalt. Voorbeelden van fincoops: Cogreen (verbonden met Engie Electrabel), Wind Together (EDF Luminus), Aspiravi Samen, Limburg Wind en Storm.

We kunnen ook een andere opdeling maken. Coöperanten van Ecopower of Wase Wind zijn er tegelijk stroomklant. Bij de ‘fincoops’ is dat niet zo.

In het coöperatieve wereldje is er geen eensgezindheid over welke formule de beste is... 

 


Dit nieuwsbericht is verschenen op vrijdag, 09 maart 2018.