Nieuws

‘De boer gaat erop vooruit, zij die zich aangesloten hebben bij een coöperatie.’ (bron: vilt.be)

Het gaat goed met de Braziliaanse exporteconomie dankzij de landbouw. Al gaapt er een diepe kloof tussen grootgrondbezitters en kleine familiale landbouwbedrijven. Noord-Zuidorganisatie Trias stond 20 jaar geleden mee aan de wieg van de coöperatieve boerenbeweging en ziet dat de kleine boer erop vooruit gaat.

Welke coöperaties maken het verschil voor de boer? Eén ervan is CRESOL met meer dan 400.000 leden – vooral familiale boeren – in negen staten, de grootste coöperatie van Brazilië en partner van BRS. CRESOL biedt de boeren alle mogelijke vormen van microfinanciering aan, gaande van oogst- en investeringskredieten tot spaar- en verzekeringsproducten. Tienduizenden boerengezinnen kregen dankzij CRESOL hun eerste lening voor de aankoop van zaaigoed, vee of machines. De organisatie heeft ook bij de Braziliaanse overheid erkenning verworven als hefboom voor de armoedebestrijding op het platteland.

De aangesloten kredietcoöperaties van CRESOL richten zich sinds enkele jaren ook naar stedelijke ondernemers. Deze strategische keuze versterkt de rendabiliteit van de organisatie, wat ertoe bijdraagt dat ze haar sociale doelstellingen op het platteland kan handhaven. Een gezond economisch weefsel omvat meer dan enkele familiale landbouwers. Het gaat ook over toeleveranciers, afnemers, enzovoort.

Ook boeren die willen groeien kunnen er terecht. Ook als coöperatie moet je nu eenmaal competitief zijn, weliswaar zonder daarbij je missie uit het oog te verliezen. Diversifiëren met behoud van de oorspronkelijke waarden is aan de orde.”


Dit nieuwsbericht is verschenen op vrijdag, 06 oktober 2017.