Nieuws

Energiecoöperaties positioneren zich als vaste pijler in de Nederlandse energietransitie (bron: energia.nl)

Het aantal door burgers opgerichte energiecoöperaties is in 2017 in Nederland met 60 toegenomen tot een totaal van 392. Het aantal leden van deze coöperaties is dit jaar met 25% gegroeid tot rond 63.000 mensen. Niet meegeteld zijn coöperaties die niet door burgers, maar door overheden of bedrijven zijn opgericht. Zo hebben bedrijven als Qurrent, Eneco of Vrijopnaam ook coöperaties binnen het eigen concern. Ook niet meegeteld zijn 59 projectcoöperaties die door een lokale energiecoöperatie zijn opgericht voor ontwikkeling en beheer van een specifiek project, zoals een buurtmolen. Dat blijkt uit de Nederlandse Lokale Energie Monitor 2017.

'Coöperaties belangrijk voor bewustzijn energietransitie'

Het werk van de coöperaties is breed. Naast het primaire doel van energieproductie (meestal wind of zon) richt een groot deel zich ook op energiebesparing en collectieve inkoop van energie. Terwijl de Monitor in eerste instantie het effect van de coöperatieve beweging in absolute cijfers wil vangen, benadrukken de auteurs dat de coöperaties ook bijdragen “aan de bewustwording van de bredere bevolking over de nut en noodzaak van de energietransitie” en dat ze daarmee zaken in beweging zetten “die misschien anders (nog) niet op gang zouden zijn gekomen”.

Belang coöperaties ook door buitenwereld erkent

Om de lokale bevolking mee te krijgen in de ontwikkeling van hernieuwbare energie krijgen coöperaties steeds meer steun van de buitenwereld. Bij de regering ligt een voorstel om een investeringsfonds op te richten dat energiecoöperaties kan helpen bij het opstarten van een project dat met name bij windenergie forse investeringen vergt.


Dit nieuwsbericht is verschenen op dinsdag, 28 november 2017.