Nieuws

Bedrijf van één miljard wil geen winst maken (bron: tijd.be)

Een van de grootste Belgische bedrijven is in handen van 2.900 boeren. In tien jaar bouwden ze Milcobel uit tot een zuivelcoöperatie met 1 miljard euro omzet. De winst is daarbij niet belangrijk: op een omzet van 991 miljoen euro hield Milcobel vorig jaar netto amper 3,6 miljoen euro over. Gewoonlijk probeert een bedrijf zijn leveranciers zo min mogelijk te betalen. Milcobel doet net het omgekeerde:in functie van wat er iedere maand overblijft, leggen we de prijs vast die de boeren voor hun geleverde melk krijgen.’ Maar dat geldt ook in slechte tijden. Dat zegt CEO Eddy de Mûelenaere in een interview met De Tijd.

Milcobel: van de fusie van twee boerencoöperaties tot een hoogtechnologische zuivelgroep met 1 miljard euro omzet.

Milcobel behoort daarmee tot het selecte kransje van de grootste 36 Belgische bedrijven, de zogenaamde ‘veroveraars’, die de symbolische kaap van 1 miljard wisten te ronden. In dat rijtje is Milcobel de enige coöperatie. Het aandeelhouderschap zit nog steeds verankerd bij de 2.900 boeren die dagelijks hun melk leveren. In ruil krijgen de coöperanten de garantie dat Milcobel al hun melk opkoopt en er zo veel mogelijk opbrengst uithaalt door er kaas, ijs, drinks en melkpoeder van te maken.

Milcobel hanteert daarbij een hoogst uitzonderlijk model. Gewoonlijk probeert een bedrijf zijn leveranciers zo min mogelijk te betalen. Milcobel doet net het omgekeerde. Omdat de melkleveranciers tegelijk de aandeelhouders zijn van de zuivelgroep, tracht Milcobel hen een zo hoog mogelijke prijs uit te betalen voor hun melk. De winst aan het einde van de rit is daarbij minder van tel. ‘We halen de melk op, verwerken die zo goedkoop mogelijk en verkopen het product zo duur mogelijk’, zegt Eddy de Mûelenaere. ‘In functie van wat er dan overblijft, leggen we aan het eind van iedere maand de prijs vast die de boeren voor hun geleverde melk krijgen. Volgens dat model kunnen we ook niet failliet gaan. Als de zuivelmarkten het slecht doen, of als het bedrijf niet goed functioneert, dan wordt er minder aan de boeren betaald.’

Ondanks de focus op de hoge melkprijs zijn lang niet alle boeren tevreden. ‘Op langere termijn behoren wij in Europa tot de topbetalers, maar soms zit je tijdelijk onder de prijs van concurrenten. Boeren kunnen daar ontevreden over zijn, maar we kunnen het ons niet permitteren om kunstmatig meer te betalen omdat boeren in de problemen zitten'.

Door grote investeringen zit Milcobel nu diep in de schulden. Tegenover een eigen vermogen van 137 miljoen euro staan voor 360 miljoen euro leningen open bij de bank. ‘Onze schuldgraad bedraagt het dubbele van de meeste bedrijven’, zegt de Mûelenaere, maar toch maakt hij zich geen zorgen. ‘Als coöperatie zijn wij geen gewoon bedrijf. De banken weten dat wij de buffer hebben van onze coöperanten en dat als we onze melkprijs iets verlagen we het geld bijeenhebben om een lening terug te betalen.’

De Mûelenaere sluit niet uit dat er een moment komt waarop Milcobel op zoek gaat naar een buitenlandse partner of fusiekandidaat. ‘Als we de Belgische melkveesector willen laten overleven, moeten we een verwerking hebben die groot genoeg is om efficiënt te zijn’.


Dit nieuwsbericht is verschenen op dinsdag, 18 juli 2017.