Nieuws

Aantal opgerichte burgercollectieven stijgt sinds 2009 exponentieel (bron: Oikos)

In 2015 en 2016 ontstonden er 249 in België volgens een onderzoek van de denktank Oikos. De meest voorkomende vormen zijn bijvoorbeeld energie- of huisvestingscoöperaties of voedselteams. De meeste van de 106 onderzochte collectieven zijn actief rond voeding, landbouw, energie, sociale inclusie en deeleconomie.

Oikos spreekt van een burgercollectief wanneer:

  • lokale behoefte invullen, met doel van structureel resultaat op de lange termijn;
  • de leden nemen de productie/uitvoering van de goederen of diensten zelf in handen (al kan soms een beroep worden gedaan op betaalde (diensten-leveranciers);
  • burgers zijn de initiatiefnemers en bepalen wie tot de groep behoort, en wie de goederen of diensten mag gebruiken of beheren;
  • de leden hebben inspraak in de vorm, de organisatie en de lijnen voor de toekomst.

Vandaar dat burgercoöperaties hier zonder meer deel van uitmaken.

Verder blijkt uit het onderzoek dat de trekkers vaak hoogopgeleide 36-tot 45-jarigen zijn en ze weinig inclusief zijn.


Dit nieuwsbericht is verschenen op dinsdag, 04 december 2018.