Nieuws

25.000 Vlaamse en Nederlandse veehouders nu ook officieel in één coöperatie ‘Coöperatie Koninklijke CRV u.a’ (bron: crv4all.be)

De coöperaties CR Delta (Nederland) en VRV (Vlaanderen) zijn op 17 januari gefuseerd tot één coöperatie, die onder de naam CRV u.a. verdergaat.

Door de fusie ontstaat een sterke coöperatie met ruim 25.000 Nederlandse en Vlaamse leden, die richting de toekomst efficiënt en slagvaardig kan opereren.

De fusie tot CRV u.a. maakt het mogelijk om de coöperatieve structuur eenvoudiger en efficiënter te organiseren. Dit is onder meer van belang vanwege het dalende aantal veehouders in Nederland en Vlaanderen. Door de fusie is bovendien de zeggenschap binnen één organisatie geregeld, waardoor het richting de toekomst makkelijker wordt om samenwerkingen met andere partijen aan te gaan. In de CRV-dienstverlening treden geen veranderingen op, omdat CR Delta en VRV in 2002 al het grootste deel van hun activiteiten onder de gezamenlijke bedrijf CRV Holding brachten.

Lees meer


Dit nieuwsbericht is verschenen op vrijdag, 20 januari 2017.