Nieuws

100 melkveehouders gaan van ene coöperatie naar de andere, ruilen Milcobel voor Laiterie des Ardennes (bron: landbouwleven.be)

Zo’n 100 coöperant-melkveehouders zijn zinnens Milcobel te verlaten en vanaf april over te stappen naar Laiterie des Ardennes. De hoofdreden voor de overstap is allicht de prijs.

Maar ABS-voorzitter, Hendrik Vandamme, verwijt de leiding van Milcobel ook dat die onvoldoende voeling heeft met de leveranciers. Hij beschuldigt de coöperatie er van melk aangekocht te hebben van grote buitenlandse producenten tegen een hogere prijs dan de melk van Vlaamse leveraars.

Eddy Leloup, woordvoerder van Milcobel, ontkent stellig die beschuldigingen. “Als wij melk gaan halen uit Frankrijk of Nederland is dat aan dezelfde condities als die van de eigen boeren in België. Het zijn allemaal leden die op dezelfde manier behandeld worden. Ik begrijp ook niet waarom men de overstap van gedumpte FrieslandCampina-leden blijft oprakelen. Die 2,5 euro kwam volledig van FrieslandCampina. Dat valt allemaal na te trekken op ieders vennotenrekening en in alle toelichtende communicatie daarrond."

Gevraagd naar de redenen om de overstappers geen nabetaling meer uit te betalen, is de heer Leloup helder: “Dat zijn beslissingen genomen door onze boeren in de coöperatieraad. Zij willen trouwe leden belonen.”

Over het opstappen van 100 leden, wijst Leloup erop dat er altijd in- en uitstroom is. “Er dreigen ons 100 melkveehouders te verlaten , maar er treden er ook 50 nieuwe toe. Het is niet uit te sluiten dat er op om en bij de 3.000 coöperant-melkveehouders, er altijd wel iemand is die minder tevreden is.”

Lees het volledige artikel op landbouwleven.be


Dit nieuwsbericht is verschenen op woensdag, 01 februari 2017.