News

12.10 | Top 100 van grootste Belgische coöperatieve vennootschappen

Meer dan 1 miljard euro omzet: zo zijn er 3 coöperatieve vennootschappen, blijkt uit onze top 100. De ‘kleinste’ hebben 35 miljoen euro omzet. 7 ervan hebben minstens 1000 werknemers. En 23 zijn voor de Nationale Raad voor de Coöperatie...

12.10 | Dag van de Coöperatie, het kennis- en netwerkevent voor coöperatief Vlaanderen #coopdag 6 november 2018

Ook dit jaar nodigt Coopkracht je van harte uit voor de Dag van de Coöperatie 2018. Het thema van de #coopdag is: Hoe kunnen we de coöperatieve economie in Vlaanderen verdubbelen? Met onze verrekijker kijken we samen met Ed Mayo...

12.10 | Vlaamse coöperaties ontwikkelen DAR, een open-source toepassing voor het beheer van aandeelhoudersinformatie (bron: coopkracht.org)

Het Digitaal Aandeelhoudersregister (DAR) is een open-source ICT-toepassing (in Drupal) en vergemakkelijkt het efficiënter en online beheer van aandeelhoudersinformatie in een coöperatie. Er is zowel een DAR Full optie voor bijv. burgerscoöperaties en DAR Light voor bijv. werkerscoöperaties. Het is...

12.10 | Wie wordt onze nieuwe collega in het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen?

In de lente kreeg ons Kenniscentrum goed nieuws: een onderzoeksproject over het bestuur, en in het bijzonder ledenbetrokkenheid, bij coöperaties werd goedgekeurd. Daardoor kunnen 2 PhD-studenten als onderzoeker starten. Ben jij geïnteresseerd of ken je iemand? Het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen...

12.10 | “Via energiecoöperaties kunnen boeren klimaatdoelstellingen realiseren” (bron: vilt.be/farmcafe.be)

Zo’n 50 kalverhouders uit 3 Nederlandse gemeenten nabij de Belgische grens verenigden zich in een coöperatie. Zo verzamelen ze in eigen streek houtachtige biomassa van energiegewassen die vervolgens gevaloriseerd wordt in biomassaketels. De geproduceerde warmte gaat naar hun stallen, maar...

08.10 | Hervorming Wetboek van vennootschappen en verenigingen: binnenkort gestemd?

Het Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd deze zomer door de bevoegde commissie van het parlement behandeld. Er volgden al heel wat amendementen. Daarna ging het terug naar de Raad van State die best kritische...

05.10 | Coöperatie Färm opent 7e nieuwe biowinkel. ln 2019 wil deze Belgische multistakeholdercoöperatie er nog 3 nieuwe openen, waaronder eentje in Vlaanderen (bron: gondola.be)

Sinds zijn start in 2013 ontwikkelt de Belgische coöperatie, aanhanger van een eerlijke en korte keten, een netwerk van biowinkels met sterke sociale waarden. Hoewel färm een jaaromzet van 15,5 miljoen euro behaalt, steekt färm Belgische ontwikkelingsprojecten in de landbouw...

04.10 | Werf je nieuwe vennoten met je coöperatie? De prospectuswetgeving is gewijzigd: wanneer moet je een informatienota of een prospectus opmaken? Cera licht toe

De prospectuswetgeving is – opnieuw – gewijzigd onder impuls van Europese wetgeving. Europa wil de toegang tot financiering gemakkelijker maken voor kleine ondernemingen en toch voor voldoende informatie zorgen voor toekomstige vennoten. Deze nieuwe regeling is sinds 21 juli 2018...

03.10 | € 20.000 subsidie voor startende (of omgevormd naar) coöperatie die inzet op de inschakeling van werkzoekenden, kansengroepen en/of doelgroepwerknemers (bron: socialeeconomie.be)

Vlaams minister van Sociale Economie Liesbeth Homans lanceerde op 19 september 2018 een nieuwe oproep 'sociaal ondernemen - oprichting'. De maximale subsidie per project bedraagt 20.000 euro. Binnen deze oproep kan je als startende sociale of coöperatieve onderneming een project...

21.09 | Meerderheid Nederlandse zorgorganisaties wil omvormen naar coöperatie (bron: skipr.nl)

Nederlandse zorgorganisaties denken na over een omvorming naar het coöperatieve model. De veranderende behoeften van patiënten is de voornaamste reden. Maar ook de groeiende multidisciplinariteit en arbeidstekort in de zorgsector. Dat blijkt uit het onderzoek 'Het nieuwe organiseren in de...