Infosessie Cera: hervorming Wetboek van vennootschappen en verenigingen - wat zijn de gevolgen voor jouw coöperatie?

Het voorontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd op 25 mei 2018 goedgekeurd door de Ministerraad en op 4 juni 2018 als Wetsontwerp neergelegd in de Kamer. Men verwacht een goedkeuring in het najaar.

Het ontwerp vertrekt van een inwerkingtreding op 1 januari 2019 – alsook een overgangstermijn van 5 jaar voor bestaande vennootschappen vanaf dan -, maar mogelijks kan deze datum met enkele maanden opschuiven.

Cera houdt je uiteraard op de hoogte van alle relevante informatie voor coöperaties. Niettegenstaande het wetsontwerp nog niet is goedgekeurd, planden wij toch een eerste informatiesessie zodat je weet waarmee je mogelijks rekening moet houden voor jouw coöperatieve vennootschap.

Dit zijn de zaken die we bespraken:

  • Algemene introductie en breder kader van de wetswijziging, met de plaats van coöperaties in het nieuwe wetboek
  • Specifieke bepalingen, wijzigingen en aandachtspunten voor coöperaties
  • Overgangsbepalingen en do’s en dont’s. 

Meer info? infocoop@cera.coop of 016 27 96 88

Praktische informatie

Dit event gaat door op donderdag, 27 september van 18.00u tot 20.00u.

Dit event zal plaatsvinden te Cera , Muntstraat 1, 3000, Leuven.

Deelname aan dit event is gratis.

Deel dit event


werkerscoöperaties

Coop Tour Mondragon 2013

Coop Tour Mondragon 2013 (bis)

De werkerscoöperatie, het ondernemerschap herbekeken - organisatie van Coopkracht m.m.v. Coopburo (Brussel)

Van cao 90 tot werkerscoöperatie: Workshop medewerkersparticipatie door ETION, Cera en Grant Thornton


ondernemingencoöperaties

Coop Explore 'Achter de schermen bij SWIFT' - Brussel

Coop Explore: Meno-Group, een coöperatie? Anders dan een franchisemodel? (UITGESTELD)


consumenten(2.0)- en burgercoöperaties

Power to the people : les coopératives d'énergie renouvelable (REScoops) au coeur de la transition énergétique ?

Coop Explore - samen op de coop bij BeauVent

REScoop 20-20-20 : Sociaal ondernemerschap en hernieuwbare energie

Coop Intro bij Ecopower CVBA - pelletsfabriek Ham

Coop Break, 'Light my fire', The energy transition, an opportunity for cooperative energy-production

De kracht van coöperaties voor het beheer van ‘commons’, Coopkracht i.s.m. Coopburo e.a.

EACB Course EU Regulation and Supervision of Co-operative Banks - Brussels

Like&Share - Thema-avonden: ideeën voor de 21ste eeuw - coöperatieve modellen in hernieuwbare energie

Cera Coop Intro - Entrez dans les coulisses de la coopérative Vin de Liège - Heure-le-Romain

VITALE COMMONS – Dagcongres over hedendaagse commons, met Cera over de rol van coöperaties - Antwerpen


multistakeholdercoöperaties

Coop Intro bij coöperatieve kaasmakerij Het Hinkelspel - Sleidinge