NRC World Café - Erkende coöperaties: in dialoog over duurzame ontwikkeling - Brussel

Op 16 juni organiseert de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) een “world café” om de erkende coöperaties met elkaar in dialoog te laten gaan over de beleving en toepassing van coöperatieve waarden.

Dit keer wisselen we van gedachten over de bijdrage van de coöperaties aan de 17 nieuwe doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling van de wereld tot 2030.

In de slotresolutie van de internationale coöperatieve top in Québec werd door VN-ambassadeurs benadrukt dat het coöperatieve model aan de realisatie van een aantal van deze doelstellingen nu al een wezenlijke bijdrage levert. Wij zijn benieuwd wat de erkende coöperaties er zelf van vinden. Het world café is een laagdrempelige formule om het te weten te komen.

“Bijdrage aan de 17 nieuwe doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties: hoe werken erkende coöperatieve vennootschappen aan een betere wereld?”

Het doel van dit evenement is om het verband te bestuderen dat bestaat tussen de door de minister van Economie erkende coöperatieve vennootschappen en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (“Sustainable Development Goals” – “SDG”) die in 2015 door de algemene vergadering van de Verenigde Naties aangenomen werden en in 2016 tijdens de internationale coöperatieve top in Québec bevestigd werden.

Bert Kruismans begeleidt de deelnemers tijdens het world café en formuleert de besluiten die uit de debatten naar voor komen.

Programma

13.00Onthaal van de deelnemers
13.30Welkom door Matthieu Vanhove, voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie
13.40Welkomstwoord door Jean-Marc Delporte, voorzitter van het Directiecomité van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
13.50Voorstelling van het world café door Peter Bosmans, voorzitter van de Commissie Communicatie van de Nationale Raad voor de Coöperatie
14.00Aanvang world café: de deelnemers discussiëren in kleine groepen rond verschillende gesprekstafels over de volgende 6 SDG:
  • Beëindig armoede overal en in al haar vormen
  • Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw
  • Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden
  • Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
  • Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
  • Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden
16.00Besluit door Bert Kruismans
16.20Slotwoord door de minister van Economie (te bevestigen)
16.40Receptie

Schrijf u hier in

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht, ten laatste vóór 12 juni 2017.

Dit evenement verloopt in het Nederlands en Frans. Er is geen vertaling voorzien.


Praktische informatie

Dit event gaat door op vrijdag, 16 juni van 13.00u tot 12.00u.

Dit event zal plaatsvinden te FOD/SPF Economie, Voortgangstraat 50 Rue du Progrès, 1210, Brussel/Bruxelles.

Deel dit event


werkerscoöperaties

Coop Tour Mondragon 2013

Coop Tour Mondragon 2013 (bis)

De werkerscoöperatie, het ondernemerschap herbekeken - organisatie van Coopkracht m.m.v. Coopburo (Brussel)


ondernemingencoöperaties

Coop Explore 'Achter de schermen bij SWIFT' - Brussel

Coop Explore: Meno-Group, een coöperatie? Anders dan een franchisemodel? (UITGESTELD)


consumenten(2.0)- en burgercoöperaties

Power to the people : les coopératives d'énergie renouvelable (REScoops) au coeur de la transition énergétique ?

Coop Explore - samen op de coop bij BeauVent

REScoop 20-20-20 : Sociaal ondernemerschap en hernieuwbare energie

Coop Intro bij Ecopower CVBA - pelletsfabriek Ham

Coop Break, 'Light my fire', The energy transition, an opportunity for cooperative energy-production

De kracht van coöperaties voor het beheer van ‘commons’, Coopkracht i.s.m. Coopburo e.a.

EACB Course EU Regulation and Supervision of Co-operative Banks - Brussels

Like&Share - Thema-avonden: ideeën voor de 21ste eeuw - coöperatieve modellen in hernieuwbare energie

Cera Coop Intro - Entrez dans les coulisses de la coopérative Vin de Liège - Heure-le-Romain


multistakeholdercoöperaties

Coop Intro bij coöperatieve kaasmakerij Het Hinkelspel - Sleidinge

Meer events m.b.t. werkerscoöperaties, ondernemingencoöperaties, producentencoöperaties, consumenten(2.0)- en burgercoöperaties, dorp- en buurtcoöperaties, multistakeholdercoöperaties