Studie- en inspiratieavond 'Goed bestuur in coöperaties' - Brugge

Een complexe en snel evoluerende maatschappelijke context daagt het management en bestuurders van sociale economiebedrijven en coöperaties uit om zich steeds opnieuw te bevragen over wat ‘goed besturen’ betekent. Het integreren en realiseren van basisprincipes zoals voldoende bezig zijn met missie en doelstellingen, het werken aan een goed samenspel tussen management en bestuur, aandacht voor het functioneren en de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, een duurzaam financieel beleid, kwaliteit van de interne en externe relaties, … dienen steeds opnieuw deel uit te maken van besluitvorming. Maar hoe doe je dat?

Sociale economie nodigt u uit tot professionalisering van goed bestuur in uw sociale economiebedrijf/coöperatie. De opdracht wordt uitgevoerd door Hefboom en partners Curia en Cera.

Voor wie

Voorbehouden voor sociale werkplaatsen, beschutte werkplaatsen, LDE-initiatieven, werknemerscoöperaties en (burger)coöperaties met een extern sociaal doel.

Deelnemers maken kans op een gratis screening en individueel begeleidingstraject

Sociale economiebedrijven/coöperaties waarvan minstens een vertegenwoordiger van de directie én een vertegenwoordiger van de raad van bestuur deelnemen aan een studie- en inspiratieavond, maken kans op een gratis screening van hun corporate governance (+/- 2 dagen) en een individueel begeleidingstraject (+/- 5 dagen). Dit zal doorgaan in de eerste jaarhelft 2017. Meer informatie hierover volgt na inschrijving.

Praktisch

Deelnemen is gratis.
Inschrijven kan via de link hiernaast.

Meer info

stephanie.bonnave@hefboom.be
valerie.carrette@hefboom.be

Praktische informatie

Dit event gaat door op maandag, 13 maart van 17.00u tot 21.30u.

Dit event zal plaatsvinden te Provinciaal Hof, Markt 3, 8000, Brugge.

Deel dit event


werkerscoöperaties

Coop Tour Mondragon 2013

Coop Tour Mondragon 2013 (bis)

De werkerscoöperatie, het ondernemerschap herbekeken - organisatie van Coopkracht m.m.v. Coopburo (Brussel)


consumenten(2.0)- en burgercoöperaties

Power to the people : les coopératives d'énergie renouvelable (REScoops) au coeur de la transition énergétique ?

Coop Explore - samen op de coop bij BeauVent

REScoop 20-20-20 : Sociaal ondernemerschap en hernieuwbare energie

Coop Intro bij Ecopower CVBA - pelletsfabriek Ham

Coop Break, 'Light my fire', The energy transition, an opportunity for cooperative energy-production

De kracht van coöperaties voor het beheer van ‘commons’, Coopkracht i.s.m. Coopburo e.a.

EACB Course EU Regulation and Supervision of Co-operative Banks - Brussels

Like&Share - Thema-avonden: ideeën voor de 21ste eeuw - coöperatieve modellen in hernieuwbare energie

Cera Coop Intro - Entrez dans les coulisses de la coopérative Vin de Liège - Heure-le-Romain