De kracht van coöperaties voor het beheer van ‘commons’, Coopkracht i.s.m. Coopburo e.a.

Dagelijks ontstaan er initiatieven in Vlaanderen waar de burgers handen in mekaar slaan om aan een betere, duurzame toekomst te bouwen.

Wat deze initiatieven verbindt is dezelfde duurzame toekomstvisie, ondanks hun verschillen in bijv. ontstaansgeschiedenis en organisatievorm. Wat hen verbindt is de behoefte van de burger hun gedeelde verantwoordelijkheid voor de toekomst te vertalen in actie, in zeggenschap en in vele gevallen collectief financieel eigendom. Ze zijn zelf-organiserende initiatieven, vaak helemaal onafhankelijk van overheidssteun of bankenfinanciering. Ze willen waarde creëren, niet enkel in termen van geld, voor een grotere groep burgers, heel lokaal!

En coöperaties vormen een belangrijk onderdeel van deze onderstroom in onze samenleving.

Op 8 september 2016 kick-startte Coopkracht het jaarthema “De kracht van coöperaties voor het beheer van commons”. Coopburo was een van de partners.

Met meer dan 200 deelnemers verkenden we aan de hand van 9 coöperatieve voorbeelden hoe we commons -hernieuwbare energiebronnen, huisvesting, grond en gezondheidszorg- samen kunnen beschermen, samen duurzaam kunnen beheren en ook samen de vruchten ervan kunnen plukken. Uiteraard spelen lokale besturen een belangrijke rol in dit debat. In een wereld van grote transformatie hebben we de stem van de burger nodig. Coöperatief ondernemerschap en burgerparticipatie bieden kansen voor lokale besturen, niet enkel als antwoord op overheidsbesparingen.

Tine De Moor (Universiteit Utrecht) verduidelijkte enkele basisbegrippen: Wat zijn ‘commons’, hoe werken ze, wat zijn de links met coöperatief ondernemen? Ze schetste de meer dan 1000 jaar oude geschiedenis van burgercollectieven en beklemtoonde dat we reeds in een derde golf van burgercollectieven zitten. De geschiedenis leer ons dat Burgercollectieven ontstaan als reactie op géén of een onvoldoende kwalitatief aanbod via commerciële wegen en zijn geen reactie tegen de huidige financieel-economische crisis.

Vervolgens inspireerden we deelnemers met 7 concrete coöperatieve voorbeelden die commons beheren in Vlaanderen, zoals: de REScoops in Vlaanderen op vlak van hernieuwbare energiebronnen; Collectief Goed en Inclusie Invest op vlak van huisvesting voor kwetsbare groepen; De Landgenoten en Bright Futures die grond beheren en op vlak van ouderenzorg kwamen Thuisverpleging Meerdael en Coöperatie Austerlitz Zorgt aan bod.

Op de website van Coopkracht vind je de verschillende presentaties

Praktische informatie

Dit event gaat door op donderdag, 08 september van 14.00u tot 18.00u.

Deelname aan dit event is gratis.

Deel dit event


consumenten(2.0)- en burgercoöperaties

Power to the people : les coopératives d'énergie renouvelable (REScoops) au coeur de la transition énergétique ?

Coop Explore - samen op de coop bij BeauVent

REScoop 20-20-20 : Sociaal ondernemerschap en hernieuwbare energie

Coop Intro bij Ecopower CVBA - pelletsfabriek Ham

Coop Break, 'Light my fire', The energy transition, an opportunity for cooperative energy-production

De kracht van coöperaties voor het beheer van ‘commons’, Coopkracht i.s.m. Coopburo e.a.

EACB Course EU Regulation and Supervision of Co-operative Banks - Brussels

Like&Share - Thema-avonden: ideeën voor de 21ste eeuw - coöperatieve modellen in hernieuwbare energie

Cera Coop Intro - Entrez dans les coulisses de la coopérative Vin de Liège - Heure-le-Romain

VITALE COMMONS – Dagcongres over hedendaagse commons, met Cera over de rol van coöperaties - Antwerpen

Cera Coop Explore - wooncoop en andere coöperatieve woonmodellen - Leuven