De werkerscoöperatie, het ondernemerschap herbekeken - organisatie van Coopkracht m.m.v. Coopburo (Brussel)

De werkerscoöperatie: veel potentieel – te weinig bekendheid?

De werkerscoöperatie - Het ondernemerschap herbekeken

Dit boek is net gepubliceerd en werd geschreven door Rudi Bollen, advocaat met specialisatie in arbeidsrecht en andere auteurs. In het boek komen de werkerscoöperatie en haar sociaalrechtelijke en organisatorische kenmerken aan bod. Op 17 februari werd het voorgesteld en was er een panelgesprek over dit model van werkerscoöperaties, met onder meer:

  • Frank Van Massenhove, FOD Sociale Zekerheid is er zeker van: 'maatschappij en werk zullen ‘vercoöpereren’, er zijn tal van tendensen: het Taylorisme is passé, vele jonge mensen op de arbeidsmarkt zijn entrepreneurs etc.’
  • Geert Janssens, hoofdeconoom ETION: ‘Coöperatief ondernemen is het nirwana, de werkerscoöperatie een ideaal, maar daar zijn we nog niet klaar voor. We hebben eerst nood aan een geleidelijke shift via participatief ondernemen.' Lees op de website van ETION meer over een inspirerend voorbeeld: softwareproducent EASI is een grote aanhanger van participatief ondernemerschap - De inmiddels 150 medewerkers in het hoofdkantoor in Nijvel en de filialen in Leuven, Luxemburg en Parijs, krijgen de kans om aandelen van het bedrijf te kopen en zo mede-eigenaar te worden. “We evolueren naar bedrijven waarin in mijn ogen geen onderscheid meer zal bestaan tussen werkgever en werknemer."
  • Rudi Bollen ziet meer kansen: ‘We zien vele tendensen van participatief werken, enige wat nog ontbreekt is mede-eigenaarschap.’
  • Marc Bosschaert ervaart in zijn coöperatief boekhoudkantoor Q-bus vooral de onbekendheid als grote drempel: ‘eens ze vennoot zijn, kennen ze de rijkdom.’
  • Lieve Jacobs, Coopburo: ‘De werkerscoöperatie lijkt me het meest intuïtieve ondernemingsmodel. Bij de begeleidingen van Coopburo zien we twee grote motieven waarom mensen willen starten met een werkerscoöperatie: zelfstandigen die samen willen ondernemen en (ex-)werknemers die anders willen werken/ondernemen: mét zeggenschap en niet enkel in functie van één baas of aandeelhouders.‘

Of werkerscoöperaties echt in de lift zitten, is moeilijk te onderzoeken. Het model is ook niet echt nieuw. Bij Coopburo ervaren we wel een groeiend aantal startende werkerscoöperaties. Zo waren in 2015 12 van de 37 begeleide coöperaties werkerscoöperaties in heel diverse sectoren: bouw, zorg, horeca, recreatie, (zakelijke) dienstverlening, IT, coaching, vrije beroepen.

Panelleden waren: Stefan Decock, algemeen secretaris LBC-NVK - Pieter Verbeek, Vlaams ABVV - Geert Janssen, hoofdeconoom Etion - Patrick Humblet, professor arbeidsrecht UGent - Marc Bosschaert, Q-bus cvba - Lieve Jacobs, Coopburo - Peter Bosmans, Febecoop

Auteurs: Dirk Ameel, Rudi Bollen, Joris De Wortelaer, Kristel Maasen, Peter Tierens, Nora Timmermans, Muriël Wouters en Johann Wuestenberg

Praktische informatie

Dit event gaat door op woensdag, 17 februari van 09.30u tot 13.00u.

Dit event zal plaatsvinden te De Markten, Achterzolder, Oude Graanmarkt 5, 1000, Brussel.

Deelname aan dit event kost
€30,00.

Deel dit event


werkerscoöperaties

Coop Tour Mondragon 2013

Coop Tour Mondragon 2013 (bis)

De werkerscoöperatie, het ondernemerschap herbekeken - organisatie van Coopkracht m.m.v. Coopburo (Brussel)

Van cao 90 tot werkerscoöperatie: Workshop medewerkersparticipatie door ETION, Cera en Grant Thornton