Research

Coöperaties en fair trade

In deze e-note verkent Benjamin Huybrechts (Centre d’Economie Sociale, HEC Management School, Universiteit van Luik) de relatie tussen coöperatief ondernemen en fair trade. Hij argumenteert dat het model van fair trade er alles bij te winnen heeft om te trachten haar principes van billijkheid, rechtvaardigheid en democratie ook intern in haar organisaties toe te passen, in het Zuiden zowel als in het Noorden. Omgekeerd heeft de coöperatieve beweging er alles bij te winnen wanneer ze zich richt op fair trade om een nieuwe adem te geven aan haar principes en aan haar actoren in een context van Noord-Zuid dialoog.


Bijkomende informatie

E-note 8 - Benjamin Huybrechts (2009)

Downloads

Download hier de PDF (NL).