Ontstaan

2012 – Het Internationaal Jaar van de Coöperaties is een erkenning voor de coöperatieve sector. Voor Cera was dit de directe aanleiding om de waardevolle, maar versnipperde initiatieven rond het stimuleren en ontwikkelen van coöperatief ondernemen te bundelen onder één naam: Coopburo.

Coopburo steunt aldus op de expertise en know how van alle verschillende projecten en samenwerkingsinitiatieven waar Cera de voorbije jaren haar de schouders onder zette zoals:

  • Het Cera Steunpunt Coöperatief Ondernemen dat onder de vleugels van HIVA ressorteerde (1 januari 2007 – 31 december 2011).
  • Coopconsult, een gezamenlijk project van Cera, Procura en Arco met de steun van EFRO (1 januari 2009 – 31 december 2012).
  • Verschillende innoverende projecten rond samenwerking binnen het Innovatiesteunpunt, dienstverlener van Cera in het domein van land- en tuinbouw.
  • Verschillende projecten rond coöperatief ondernemen gesteund binnen het Cera Expertisecentrum Ondernemen van Cera.
  • Daarnaast steunt Coopburo op alle expertise en know how aanwezig in de personeelsploeg van Cera.