Diensten voor startende coöperaties

De stap zetten om samen met anderen een nieuw initiatief op te zetten is een mooie, maar complexe uitdaging. Mogelijk krijgt u te maken met heel wat zaken waar u amper vertrouwd mee bent?

Om u hierbij te ondersteunen en te begeleiden, biedt Cera Coopburo een dienstenpakket aan om u in de oriëntatie- en opstartfase met raad en daad bij te staan. Samen zorgen we er voor dat de coöperatieve ideeën niet in de ontwikkelingsfase blijven hangen, maar tot een praktische, realistische en duurzame samenwerkingsvorm komen.

Wij raden coöperatieve starters zeker aan om eens een 'Coop Workshop: starten met een coöperatie' te volgen. Ook onze 'Startersgids voor coöperaties' (2013) biedt mogelijks hulp. Daarna bespreken we samen de volgende stappen waarbij Cera Coopburo kan helpen.

Onderstaand kan je onze advies- en dienstverlening specifiek voor starters bekijken. Interesse? Contacteer ons voor meer informatie, een afspraak of offerte.


Formuleren van de gezamenlijke missie en strategie

Vooraleer je effectief samen uit de startblokken schiet, is het echt noodzakelijk om goed na te denken over de doelstelling van de samenwerking:

  • Wat wil je bereiken?
  • Wat is je droom?
  • Zit iedereen op dezelfde golflengte?
  • Welke strategie ga je volgen om die doelstelling te bereiken?
Interesse? Contacteer Cera Coopburo!
Uitwerken van een coöperatief business- en organisatiemodel

Het is belangrijk om voor de opstart goed na te denken over het organisatiemodel dat je in de praktijk wil brengen. Welke activiteiten ga je precies opzetten en wie wil je daarbij betrekken? Hoe verhoudt zich dit tot andere gelijkaardige initiatieven? Wat is de capaciteit aan mensen en middelen die je nodig hebt? Welke inkomende geldstromen voorzie je om deze werking gefinancierd te krijgen? Hoe maak je een financieel plan op?

Interesse? Contacteer Cera Coopburo!
Bepalen van de gepaste (juridische) structuur

Hoe geef je je initiatief verder vorm? Kies je voor een vzw-structuur, een coöperatieve vennootschap of een andere rechtsvorm? Of volstaat een samenwerkingsovereenkomst met goede afspraken op papier? Met welke juridische aspecten moet je rekening houden? Welke spelregels moet je vooraf vastleggen? Hoe stel je statuten en een huishoudelijk reglement op? Met welke administratieve formaliteiten moet je rekening houden?

Interesse? Contacteer Cera Coopburo!
Uitwerken van een coöperatief communicatieplan

Een goede communicatie is van wezenlijk belang in elke samenwerkingsvorm. Dat begint bij een goede interne communicatie tussen de initiatiefnemers en met alle betrokkenen. Daarnaast is het belangrijk om na te denken over externe communicatie. Wie zijn je externe doelgroepen? Hoe kun je die best bereiken? Hoe bereid je je voor op eventuele crisissituaties? Cera Coopburo helpt je bij het opmaken van een communicatieplan en bij het ontwikkelen van de communicatie-instrumenten die nuttig zijn voor jouw organisatie.

Interesse? Contacteer Cera Coopburo!
Specifiek aanbod voor agrarische coöperaties

Ben je bestuurder, lid of werknemer van een agrarische coöperatie? Of wil je er een oprichten? Cera Coopburo en het Innovatiesteunpunt slaan de handen in elkaar om agrarische coöperaties te helpen.

Wij bieden:
- ontmoetings- en infomomenten
- adviesverlening
- vorming: een open bestuurderscursus en incompanytrainingen

We werken daarbij op vraag en op maat. Zowel voor gevestigde coöperaties als voor starters.

Meer informatie in onze folder.

Interesse? Contacteer Cera Coopburo!
Interesse? Contacteer Cera Coopburo!
Reads

Op de kalender

Nieuwsberichten