Diensten voor coöperaties

Voor bestaande coöperaties biedt Cera Coopburo advies en begeleiding op maat rond diverse thema's, vragen en uitdagingen. Dit kan zowel tijdens groepssessies als tijdens individuele overlegmomenten. Mogelijk heeft jouw initiatief nood aan een neutrale gespreksleider die de vergaderingen met de verschillende samenwerkingspartners in goede banen leidt? Ook dan is Cera Coopburo er voor jou!

Daarnaast hebben we ook een heel divers vormings- en ontmoetingsaanbod voor je. Al deelgenomen aan een Coop Explore of Coop Tour? Je leert van andere coöperaties en collega coöperatieve ondernemers. Zeker de moeite dus!

Ten slotte werken we ook opleidingen op maat uit, zowel voor een open groep als via incompanytrainingen voor de raad van bestuur, alle vennoten, management- of personeelsploeg van jullie coöperatieve onderneming. Contacteer ons voor meer informatie.

Onderstaand krijg je een impressie onze advies- en dienstverlening specifiek voor bestaande coöperaties bekijken. Bekijk hier een uitgebreider overzicht. Interesse? Contacteer ons voor meer informatie, een afspraak of offerte.


Opleiding bestuurders

Bestuurders worden vaak onvoldoende voorbereid op en ondersteund bij hun taak als bestuurder. Cera Coopburo organiseert infosessies om bestuurders inzicht te geven in verantwoordelijkheden, taken en competenties die met een bestuurdersmandaat gepaard gaan en werkt, in overleg met bestuur en management, vormingssessies uit specifiek op maat van de behoeften van de coöperatieve vennootschap.

Interesse? Contacteer Cera Coopburo!
Organisatiedoorlichting & opvolging

Zowel een goede vertaling van je missie en strategie naar de operationele werking als een verstandig beheer zijn belangrijk voor de gezondheid van elke onderneming. Cera Coopburo helpt je om je organisatie vanuit beide invalshoeken in beeld te krijgen, het financieel beheer in je organisatie kritisch door te lichten, indicatoren vast te leggen voor opvolging en een systematiek vast te leggen van plannen en opvolgen.

Interesse? Contacteer Cera Coopburo!
Streven naar een meer effectieve en efficiënte werking.

Een coöperatieve onderneming is, net zoals andere organisatiestructuren, niet altijd een toonbeeld van efficiëntie. Soms is de taakverdeling niet duidelijk, er gaat veel tijd verloren tijdens vergaderingen, er is gebrek aan leiding, doelstellingen zijn onvoldoende duidelijk of gedeeld, er doen zich spanningen voor binnen het bestuur, of tussen bestuur en operationeel team. Kortom, je organisatie boekt trager vooruitgang dan gewenst of dreigt vast te lopen. In dit geval mag je de situatie zoals ze is niet te lang laten aanslepen. Misverstanden en knelpunten die blijven sluimeren, kunnen de sfeer al snel verzieken en veel kopzorgen bezorgen. Cera Coopburo kan je helpen om de situatie te keren door na een goede analyse van wat er misloopt als neutrale en externe gesprekspartner je organisatie terug op de sporen te zetten.

Interesse? Contacteer Cera Coopburo!
Versterken van de interne en/of externe communicatie

Nog meer dan bij andere organisatievormen is het bij een coöperatieve organisatie belangrijk om goed te communiceren. Communicatie versterkt de betrokkenheid van de leden bij hun organisatie. Omdat ook andere mensen en organisaties direct of indirect met jouw organisatie te maken krijgen, is een goede doordachte externe communicatieaanpak aangewezen. Tenslotte is het ook zinvol om bij eventuele crisissituaties voorbereid te zijn met een goede communicatie. Cera Coopburo helpt je bij het opmaken van een communicatieplan en bij het ontwikkelen van de communicatie-instrumenten die nuttig zijn voor jouw organisatie.

Interesse? Contacteer Cera Coopburo!
Erkenningsaanvraag voor de nationale raad van de coöperatie.

De Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) groepeert coöperatieve vennootschappen die de basiswaarden van het coöperatief ondernemen respecteren. De erkenningsvoorwaarden verwijzen trouwens naar een aantal principes van coöperatief ondernemen. Erkend worden door de Nationale Raad voor de Coöperatie biedt een aantal voordelen voor de coöperatie zelf en voor haar vennoten, en fungeert als kwaliteitslabel. Cera Coopburo kan je de gepaste ondersteuning bieden om zo’n erkenningsaanvraag tot een goed einde te brengen.

Interesse? Contacteer Cera Coopburo!
Strategie & strategische verandering

Elke organisatie moet zichzelf af en toe eens kritisch in vraag stellen. Is de doelstelling waar je samen ‘voor gaat’ nog actueel? Is ze nog voldoende gedeeld door je leden? En is de strategie die je volgt om dit te bereiken, nog de juiste? Een moeilijke, maar zeer zinvolle denkoefening voor elke organisatie die het gevoel krijgt ‘op routine’ te draaien of die de impact van wijzigende omgevingsfactoren dreigt te moeten ondergaan. Voor begeleiding bij deze denkoefening en het proces om te komen tot het definiëren van nieuwe doelstellingen, kan Cera Coopburo je hulp bieden.

Interesse? Contacteer Cera Coopburo!
Specifiek aanbod voor agrarische coöperaties

Ben je bestuurder, lid of werknemer van een agrarische coöperatie? Of wil je er een oprichten? Cera Coopburo en het Innovatiesteunpunt slaan de handen in elkaar om agrarische coöperaties te helpen.

Wij bieden:
- ontmoetings- en infomomenten
- adviesverlening
- vorming: een open bestuurderscursus en incompanytrainingen

We werken daarbij op vraag en op maat. Zowel voor gevestigde coöperaties als voor starters.

Meer informatie in onze folder.

Interesse? Contacteer Cera Coopburo!
Interesse? Contacteer Cera Coopburo!
Reads

Op de kalender

Nieuwsberichten