De Wassende Maan

Het was een heel professionele en vlotte samenwerking tegen een schappelijke prijs Hilde Coucke, De Wassende Maan

De Wassende Maan is een bio-dynamische boerderij met tuinbouw, akkerbouw en in beperkte mate varkensteelt. Het bedrijf werd in 1971 gesticht als eenmanszaak door een bio-pionierster. In 1986 werd een coöperatie opgericht door een groep vrienden en sympathisanten die met raad, daad en financiële middelen hielpen op de boerderij. In 2009 stonden ze voor grote investeringen en beslisten ze een beroep te doen op hun klanten.

"Dat was een omslagmoment", vertelt Hilde Coucke. "Van een groep van een vijftigtal vrienden zijn we gegroeid naar een honderdtal coöperanten-aandeelhouders en we verzamelden toen een kapitaal van zo’n 150.000 euro. We zijn nu een consumentencoöperatie, erkend door de overheid. Klanten kunnen toetreden als ze minimum 3 aandelen kopen. Ze krijgen daarvoor in ruil een korting op hun aankopen en hebben eventueel recht op een dividend. Onze raad van bestuur bestaat uit twee werkende vennoten en vier externen en elk heeft zijn eigen waardevolle competentie."

"We kweken voornamelijk groenten en we zetten die voor het grootste deel afrechtstreeks bij de consument. Die waardeert vooral de versheid en kwaliteit van onze producten, wij zijn blij dat de producten waar we met hart en ziel aan werken niet in een anonieme veiling verkocht worden."

"De coöperatieve vennootschap heeft het grote voordeel dat coöperanten vlot kunnen instappen en uittreden. Daarbij moeten wel een paar stappen gerespecteerd worden en die hadden we intern nog niet zo goed in kaart gebracht. Cera Coopburo heeft die procedure uitgeschreven op een manier die zeer toegankelijk is en die we onmiddellijk kunnen gebruiken in onze communicatie naar onze aandeelhouders. Het was een heel professionele en vlotte samenwerking tegen een schappelijke prijs."

www.dewassendemaan.be

logo_aubergine___info.jpeg