Onderzoek en ontwikkeling door Cera

Vanuit maatschappelijke en economische uitdagingen onderzoeken we de toepassingsmogelijkheden, haalbaarbeid en meerwaarde van het coöperatieve ondernemingsmodel. Zo voerden we de afgelopen jaren onderzoek rond:

In 2015-16 verdiepen we ons onder meer in dorpscoöperaties, met specifieke aandacht voor activiteiten rond hernieuwbare energie.

Van 2016 tot 2019 zullen:

thema's en sectoren zijn waar we specifieker zullen rond werken.


Kwantitatief onderzoek: Observatorium voor Belgische coöperaties

Betrouwbare statistische gegevens over de coöperatieve beweging blijven schaars. Ook in België kampen coöperaties al decennia met een gebrek aan zichtbaarheid en herkenbaarheid bij het brede publiek, bij beleidsmakers en soms zelfs bij hun eigen vennoten. Een gemeenschappelijke identiteit ontbreekt, onder meer door de grote verscheidenheid aan sectoren waarbinnen we coöperaties tegenkomen.

Daarom investeert Cera Coopburo in de uitbouw van een observatorium voor Belgische coöperaties. Samen met het Centrum voor Sociaal en Coöperatief Ondernemen (CESOC) van de KHLeuven, onder leiding van Wim Van Opstal, brachten we 'profielschetsen' uit over, onder meer, de activiteiten, de tewerkstelling, de financiële positie en de geografische spreiding van coöperaties in ons land. Daarnaast worden deze gegevens ook in perspectief geplaatst door het berekenen van het macro-economische gewicht van de sector. De scope van het observatorium omvat alle coöperatieve vennootschappen in België. Daarnaast worden ook aparte profielschetsen opgesteld voor de door de NRC erkende coöperaties en de coöperaties met sociaal oogmerk.

Gepubliceerd:

- Coöperaties in België. Top 100 van de grootste Belgische coöperatieve vennootschappen in 2011. Wim Van Opstal, 2013. Leuven: CESOC-KHLeuven & Cera Coopburo.

- Coöperaties in België. Profielschets 2005-2010. Wim Van Opstal, 2013. Leuven: CESOC-KHLeuven & Cera Coopburo