Advies & begeleiding

Cera Coopburo adviseert en begeleidt:

En dit in heel diverse sectoren in zowel profit als social profit. En rond verschillende types:

 • werkerscoöperaties
 • ondernemingencoöperaties, incl. producentencoöperaties
 • consumenten(2.0)- en burgercoöperaties, incl. dorps- en buurtcoöperaties
 • en multistakeholdercoöperaties

Enkele referenties delen graag hun oordeel over ons.

Subsidie voor Cera Coopburo-advies via kmo-portefeuille

U kan als Vlaamse kmo of zelfstandig ondernemer steun ontvangen van de Vlaamse Overheid voor onze adviesdiensten en opleidingen. Het steunbedrag is afhankelijk van de grootte van uw onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille krijgen, met een steunpercentage van 30%.

Wil je weten of uw vraag voor advies in aanmerking komt? Contacteer ons.

Voor algemene informatie over de kmo-portefeuille kan je terecht op www.kmoportefeuille.be.

Wij coachen en adviseren over volgende topics :

Coöperatief ondernemingsmodel

 • coöperatieve identiteit
 • vertaling coöperatieve principes en waarden in ondernemingsmodel
 • missie en visie
 • strategiebepaling
 • stakeholders- en vennotenanalyse
 • coöperatief design / organisatiestructuur

Juridisch advies

 • bepalen van de rechtsvorm
 • vennootschap met sociaal oogmerk
 • opstellen statuten - cvba
 • opstellen intern reglement/aandeelhoudersovereenkomsten
 • prospectus
 • erkenning NRC
 • vennotenadministratie
 • toe- en uittreden van vennoten
 • diverse juridische coöperatieve vragen


  Financieel advies

  • coöperatief businessplan
  • coöperatief financieel plan
  • financiering- eigen vermogen
  • vragen rond scheidingsaandeel
  • financieel beleid (boordinstrumenten voor planning en opvolging)

  Governance

  • goed bestuur
  • stakeholders- en vennotenmanagement
  • vennotenbetrokkenheid
  • communicatie
  • participatie en inspraak
  • spanningen bij vennoten/groepen van vennoten

  Interesse? Contacteer ons voor meer informatie, een afspraak of offerte.


  Opleiding bestuurders

  Bestuurders worden vaak onvoldoende voorbereid op en ondersteund bij hun taak als bestuurder. Cera Coopburo organiseert infosessies om bestuurders inzicht te geven in verantwoordelijkheden, taken en competenties die met een bestuurdersmandaat gepaard gaan en werkt, in overleg met bestuur en management, vormingssessies uit specifiek op maat van de behoeften van de coöperatieve vennootschap.

  Interesse? Contacteer Cera Coopburo!
  Organisatiedoorlichting & opvolging

  Zowel een goede vertaling van je missie en strategie naar de operationele werking als een verstandig beheer zijn belangrijk voor de gezondheid van elke onderneming. Cera Coopburo helpt je om je organisatie vanuit beide invalshoeken in beeld te krijgen, het financieel beheer in je organisatie kritisch door te lichten, indicatoren vast te leggen voor opvolging en een systematiek vast te leggen van plannen en opvolgen.

  Interesse? Contacteer Cera Coopburo!
  Streven naar een meer effectieve en efficiënte werking.

  Een coöperatieve onderneming is, net zoals andere organisatiestructuren, niet altijd een toonbeeld van efficiëntie. Soms is de taakverdeling niet duidelijk, er gaat veel tijd verloren tijdens vergaderingen, er is gebrek aan leiding, doelstellingen zijn onvoldoende duidelijk of gedeeld, er doen zich spanningen voor binnen het bestuur, of tussen bestuur en operationeel team. Kortom, je organisatie boekt trager vooruitgang dan gewenst of dreigt vast te lopen. In dit geval mag je de situatie zoals ze is niet te lang laten aanslepen. Misverstanden en knelpunten die blijven sluimeren, kunnen de sfeer al snel verzieken en veel kopzorgen bezorgen. Cera Coopburo kan je helpen om de situatie te keren door na een goede analyse van wat er misloopt als neutrale en externe gesprekspartner je organisatie terug op de sporen te zetten.

  Interesse? Contacteer Cera Coopburo!
  Versterken van de interne en/of externe communicatie

  Nog meer dan bij andere organisatievormen is het bij een coöperatieve organisatie belangrijk om goed te communiceren. Communicatie versterkt de betrokkenheid van de leden bij hun organisatie. Omdat ook andere mensen en organisaties direct of indirect met jouw organisatie te maken krijgen, is een goede doordachte externe communicatieaanpak aangewezen. Tenslotte is het ook zinvol om bij eventuele crisissituaties voorbereid te zijn met een goede communicatie. Cera Coopburo helpt je bij het opmaken van een communicatieplan en bij het ontwikkelen van de communicatie-instrumenten die nuttig zijn voor jouw organisatie.

  Interesse? Contacteer Cera Coopburo!
  Erkenningsaanvraag voor de nationale raad van de coöperatie.

  De Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) groepeert coöperatieve vennootschappen die de basiswaarden van het coöperatief ondernemen respecteren. De erkenningsvoorwaarden verwijzen trouwens naar een aantal principes van coöperatief ondernemen. Erkend worden door de Nationale Raad voor de Coöperatie biedt een aantal voordelen voor de coöperatie zelf en voor haar vennoten, en fungeert als kwaliteitslabel. Cera Coopburo kan je de gepaste ondersteuning bieden om zo’n erkenningsaanvraag tot een goed einde te brengen.

  Interesse? Contacteer Cera Coopburo!
  Strategie & strategische verandering

  Elke organisatie moet zichzelf af en toe eens kritisch in vraag stellen. Is de doelstelling waar je samen ‘voor gaat’ nog actueel? Is ze nog voldoende gedeeld door je leden? En is de strategie die je volgt om dit te bereiken, nog de juiste? Een moeilijke, maar zeer zinvolle denkoefening voor elke organisatie die het gevoel krijgt ‘op routine’ te draaien of die de impact van wijzigende omgevingsfactoren dreigt te moeten ondergaan. Voor begeleiding bij deze denkoefening en het proces om te komen tot het definiëren van nieuwe doelstellingen, kan Cera Coopburo je hulp bieden.

  Interesse? Contacteer Cera Coopburo!
  Formuleren van de gezamenlijke missie en strategie

  Vooraleer je effectief samen uit de startblokken schiet, is het echt noodzakelijk om goed na te denken over de doelstelling van de samenwerking:

  • Wat wil je bereiken?
  • Wat is je droom?
  • Zit iedereen op dezelfde golflengte?
  • Welke strategie ga je volgen om die doelstelling te bereiken?
  Interesse? Contacteer Cera Coopburo!
  Uitwerken van een coöperatief business- en organisatiemodel

  Het is belangrijk om voor de opstart goed na te denken over het organisatiemodel dat je in de praktijk wil brengen. Welke activiteiten ga je precies opzetten en wie wil je daarbij betrekken? Hoe verhoudt zich dit tot andere gelijkaardige initiatieven? Wat is de capaciteit aan mensen en middelen die je nodig hebt? Welke inkomende geldstromen voorzie je om deze werking gefinancierd te krijgen? Hoe maak je een financieel plan op?

  Interesse? Contacteer Cera Coopburo!
  Bepalen van de gepaste (juridische) structuur

  Hoe geef je je initiatief verder vorm? Kies je voor een vzw-structuur, een coöperatieve vennootschap of een andere rechtsvorm? Of volstaat een samenwerkingsovereenkomst met goede afspraken op papier? Met welke juridische aspecten moet je rekening houden? Welke spelregels moet je vooraf vastleggen? Hoe stel je statuten en een huishoudelijk reglement op? Met welke administratieve formaliteiten moet je rekening houden?

  Interesse? Contacteer Cera Coopburo!
  Uitwerken van een coöperatief communicatieplan

  Een goede communicatie is van wezenlijk belang in elke samenwerkingsvorm. Dat begint bij een goede interne communicatie tussen de initiatiefnemers en met alle betrokkenen. Daarnaast is het belangrijk om na te denken over externe communicatie. Wie zijn je externe doelgroepen? Hoe kun je die best bereiken? Hoe bereid je je voor op eventuele crisissituaties? Cera Coopburo helpt je bij het opmaken van een communicatieplan en bij het ontwikkelen van de communicatie-instrumenten die nuttig zijn voor jouw organisatie.

  Interesse? Contacteer Cera Coopburo!
  Specifiek aanbod voor agrarische coöperaties

  Ben je bestuurder, lid of werknemer van een agrarische coöperatie? Of wil je er een oprichten? Cera Coopburo en het Innovatiesteunpunt slaan de handen in elkaar om agrarische coöperaties te helpen.

  Wij bieden:
  - ontmoetings- en infomomenten
  - adviesverlening
  - vorming: een open bestuurderscursus en incompanytrainingen

  We werken daarbij op vraag en op maat. Zowel voor gevestigde coöperaties als voor starters.

  Meer informatie in onze folder.

  Interesse? Contacteer Cera Coopburo!
  Interesse? Contacteer Cera Coopburo!
  Reads

  Op de kalender

  Nieuwsberichten